Gå videre til innhold
Administrerende direktør i Stiftelsen Lillehammer museum, Jostein Skurdal, under åpningen av den nye aulaen i publikumsbygget på Bjerkebæk i fjor vår. Foto: Audbjørn Rønning / Bjerkebæk
Administrerende direktør i Stiftelsen Lillehammer museum, Jostein Skurdal, under åpningen av den nye aulaen i publikumsbygget på Bjerkebæk i fjor vår. Foto: Audbjørn Rønning / Bjerkebæk

Pressemelding -

Museene i Lillehammer tjente mer i fjor

Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk hadde en stor økning i besøket i fjor. Samlet sett hadde museene i Stiftelsen Lillehammer museum en liten nedgang i besøkstallet, men økte billettinntekter.

I 2019 var det 100 år siden Undset flyttet til Lillehammer. Dette markerte Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk med ny fast utstilling og utvidelse av aulaen i publikumsbygget i fjor vår. Her ble det holdt en rekke arrangementer, som trakk gjester gjennom sesongen.

I løpet av sommeren og høsten besøkte nesten 8400 personer Bjerkebæk. Det var 45 prosent flere enn året før.

Maihaugen og OL-museet trekker turister

Maihaugen hadde også veldig godt besøk i 2019, med nesten 150 000 gjester i løpet av året. Det var tilsvarende som i 2018. Fortsatt er det mange utenlandske gjester som besøker Maihaugen. Andelen utenlandske besøkende har ligget stabilt på 25 prosent de siste årene.

Norges Olympiske Museum er også populært blant turister. Museet har økt besøkstallet hvert år siden det nye OL-museet åpnet på Maihaugen i 2016. I fjor var besøkstallet nesten 16 000. Andelen utenlandske gjester har økt fra 18 prosent i 2017 til 25 prosent i 2019.

Lillehammer Kunstmuseum hadde 20 prosent færre gjester i 2019 enn året før. Noe av forklaringen er at museet hadde stengt en måned i høst da museets faste samling ble tatt ned for å presenteres på en helt ny måte i utstillingen "Har vi møttes før?". Dessuten gikk færre gjester gratis inn på museet. Selv om besøkstallet gikk ned, økte billettinntektene i fjor.

Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad hadde en nedgang i besøket på rundt 30 prosent. Museet hadde færre skoleklasser på besøk i 2019 enn året før, og førjulsarrangementet "Jul på Aulestad" har blitt mindre etter at Gausdal Husflidslag ikke lenger har julemarkedet sitt på Aulestad.

Økte billettinntekter

Museene i Stiftelsen Lillehammer museum økte billettinntektene med 7,5 prosent fra 2018 til 2019. Dette er i tråd med Kulturdepartementets krav om at norske museer må stå for en større del av inntektene sine selv. 

Alle museene tjente mer på billettsalget i 2019 enn året før, med unntak av Aulestad som hadde stabile inntekter.

BESØKSTALL STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM Besøk  2019   Besøk  2018   Besøk     2018-2019
i prosent
Billettinntekter 2018-2019
i prosent
Maihaugen (inkl. Norges Postmuseum) 147 615 148 507 -0,6 % 6,0 %
Lillehammer Kunstmuseum * 23 424 29 196 -19,8 % 5,9 %
Norges Olympiske Museum 15 928 14 605 9,1 % 12,4 %
Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk 8 387 5 783 45,0 % 58,3 %
Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad 5 253 7 791 -32,6 % -0,1 %
Totalt 200 607 205 882 -2,6 % 7,5 %

* Lillehammer Kunstmuseum var stengt i perioden 28. oktober – 22. november 2019.

Emner


Stiftelsen Lillehammer museum er overbygningen for de seks museene Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad, Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk, Lillehammer Kunstmuseum, Maihaugen, Norges Olympiske Museum, Norges Postmuseum og kunnskapssenteret Norsk Håndverksinstitutt. Vi legger til rette for at mennesker skal lære noe sammen – og få gode opplevelser.

Pressekontakt

Jostein Skurdal

Jostein Skurdal

Administrerende direktør i Stiftelsen Lillehammer museum 934 66 705