Gå videre til innhold
Skadeforebygger i Storebrand Hanne Iversen Rye, er glad for at Miljødirektoratet  har anbefalt å stanse all nedbygging av myr.
Skadeforebygger i Storebrand Hanne Iversen Rye, er glad for at Miljødirektoratet har anbefalt å stanse all nedbygging av myr.

Blogginnlegg -

Myra har stor verdi når været blir våtere og villere

Uten bevaring av myrene vil økning i nedbørsmengder gi enda større skader, som ødeleggelser av hus og veier. Vi trenger myrene vi har igjen.

Derfor er vi veldig glade for at Miljødirektoratet denne uken anbefaler å stanse all nedbygging av myr. Vi håper det blir fulgt opp av Regjeringen.

I pressens omtale av direktoratets anbefaling er biomangfold og lager for karbon lagt stor vekt på. Det er utrolig viktige poenger. Men noen ganger erfarer vi som finanskonsern at det er godt for folk å se umiddelbare, nære gevinster for eget liv, egen eiendom og egen lommebok. Når vi jobber med bærekraftshensyn i finans, er det ofte langsiktig og litt fjernt for folk. Men akkurat dette tiltaket, bevaring av myr, er nært og nyttig for alle med eiendom i Norge.

Ifølge Finans Norge har erstatninger etter klimarelaterte skader, bare på bygninger og innbo, kostet oss mer enn 30 milliarder kroner de siste 10 årene. Hvor mye større hadde disse tallene vært om flere myrer var tatt ut fra ligningen? Forsikringsekspertene våre er opptatt av skadeforebygging. En del av skadeforebyggingen når været blir våtere og villere, er å jobbe for bevaring av naturen egne svamper.

Innføring av klimatilpasningstiltak holder ikke tritt med behovet. Vi kan ikke gjøre det enda vanskeligere for oss selv. Samfunnet trenger mer klimatilpasning, og vi har ikke råd til å gjøre inngrep som bringer oss i feil retning.

Også som eiendomsforvalter og kapitalforvalter er naturen og myrene viktig for oss.

Eiendomsekspertene våre eksperimenterer nå med ulike variasjoner av torvtak, lavastein og konstruerte myrområder for å sikre fremtidens bygg mot vanninntrenging i områder der vi har bygget ned naturens naturlige løsninger.

Også selskapene vi investerer i merker at vi setter naturen på dagsorden. Vi vil at de skal sette seg inn i hvordan de påvirker naturen, og hvordan naturen påvirker dem. Den globale naturavtalen fra i fjor og rammeverket for rapportering på natur som ble ferdig i september, støtter oss i dette arbeidet.

Myr, skog og hav leverer alle verdifulle tjenester som næringslivet trenger, men ikke betaler for. Å ta naturens tjenester for gitt, kan bli svært dyrt.

Emner

Kategorier

Kontakter

Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660

Best på sparing til pensjon

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Storebrand
Professor Kohts vei 9
1327 Lysaker
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom