Gå videre til innhold

Pressemelding -

Ny konsernorganisering i Storebrand

Med virkning fra 1. mars 2011 gjennomføres det organisasjonsmessige tilpasninger
i Storebrand-konsernet.

Det er i den forbindelse gjort endringer i konsernledelsens sammensetning og Odd
Arild Grefstad er utnevnt til ny administrerende direktør i Storebrand
Livsforsikring AS. Grefstad er i dag CFO i Storebrand-konsernet. Lars Aa.
Løddesøl er utnevnt til CFO og COO, med ansvar for blant annet Økonomi, finans,
HR og IT.

Den nye modellen sikrer et helhetlig kundegrensesnitt, samler kompetanseområder
og legger til rette for effektiv balansestyring.

- Hovedmålsetting med omorganiseringen er å gjøre det enklere å være kunde i
Storebrand. Vi skal strømlinjeforme interne prosesser, styrke posisjonen i
privatmarkedet og øke salget av fondsbaserte produkter, sier konsernsjef Idar
Kreutzer.


Konsernledelsen i Storebrand vil etter endringen ha følgende sammensetning:

· Konsernsjef og administrerende direktør Storebrand ASA, Idar Kreutzer
·         CFO og COO, Lars Aa. Løddesøl
·         Administrerende direktør Storebrand Livsforsikring AS, Odd Arild
Grefstad
·         Administrerende direktør SPP Livförsäkring AB, Sarah McPhee
·         Administrerende direktør Storebrand Kapitalforvaltning AS, Hans Aasnæs
·         Konserndirektør Forsikring, Gunnar Rogstad


Roar Thoresen trer ut av stillingen som konserndirektør for Operative prosesser
og slutter i Storebrand i løpet av 2011.Thoresen vil være rådgiver for
konsernsjef frem til han slutter.
Elin Myrmel-Johansen, som har vært konserndirektør for samfunnsansvar, går over
i annen stilling i konsernet.

Truls Nergaard fortsetter som administrerende direktør i Storebrand Bank og Egil
Thompson fortsetter som konserndirektør for Informasjon og næringspolitikk.
Begge vil rapportere til konsernsjef.Lysaker, 24. januar 2011

Kontaktpersoner:

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226
Annemarte Norevik

Annemarte Norevik

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 97 61 51 97
Robert Henriksen

Robert Henriksen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 41 02 04 02

Best på sparing til pensjon

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Storebrand
Professor Kohts vei 9
1327 Lysaker
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom