Gå videre til innhold
Nytt sosialt byrom i Vika

Pressemelding -

Nytt sosialt byrom i Vika

Byggegjerder og gravemaskiner har preget Ruseløkkveien og Vika Terrassen de siste månedene. Når støvet har lagt seg og gjerdene er borte i august 2016, har Oslo fått et nytt og attraktivt bilfritt byrom.

– Det omfattende rehabiliteringsprosjektet markerer starten på et nytt kapittel i et område med en rik handelshistorie, sier Marit Jensen, eiendomssjef i Storebrand Eiendom. Eiendomsforvalteren eier mye av bygningsmassen i Ruseløkkveien.

Bilfri mulighet

Fra yrende handel i basarene rundt århundreskiftet inntok Vika Terrassen posisjonen som Oslos mest fremoverlente handlestrøk etter åpningen i 1964. De siste årene har imidlertid området hatt behov for en oppgradering. Da Oslo kommune i 2012 omregulerte Ruseløkkveien til å bli bilfri, grep Storebrand Eiendom sjansen.

– Det var en god anledning til å tenke nytt om hele området, sier eiendomssjef Marit Elisabeth Jensen.

– Vår ambisjon er å skape en ny møteplass, et nytt, sosialt byrom med småbutikker og hyggelige spisesteder, kultur og opplevelser. Et sted der det skal være godt å være både på dagtid og om kvelden.

Trenger vi det?

Den siste tiden har det vært mye debatt i mediene om byutvikling og byrom. Aftenpostens kommentator Joacim Lund fremholdt nylig at det er for mange åpne plasser, grønne lunger og torg i Oslo. “Vi er rett og slett ikke mange nok mennesker til å fylle alle gater og plasser med liv”, skriver han. Den amerikanske byutviklingsguruen Ethan Kent uttalte på sin side at det er for lite fokus på å lage gode offentlige rom i Oslo. Han mener god byutvikling innebærer at flere aktører samarbeider om å skape gode steder som innbyggerne vil bruke. Det er nettopp et slikt sted som skal bygges opp i Ruseløkkveien.

– Ruseløkkveien er en viktig forbindelse i byen, blant annet mellom Nationaltheatret og Aker Brygge, og til det nye Nasjonalmuseet. Til nå har det vært en gate folk stort sett har passert gjennom, sier Maren Bjerkeng i Dark Arkitekter. Arkitektkontoret arbeider med både rehabilitering av bygningsmassen og utomhusplanen for området.

– Vi jobber med å lage et intimt byrom som er en krysning mellom en gågate og en plass. Ved hjelp av arkitektoniske virkemidler og et gjennomtenkt konsept med flere småbutikker, spesialister og særegne spisesteder blir dette et veldig hyggelig område. Samtidig vil den flotte eksisterende arkitekturen komme mer til sin rett og gi en flott ramme for et nytt bilfritt byrom.

Urban trend

Konseptet for “nye” Vika Terrassen er verken basert på magefølelse eller synsing om hva byen trenger. Storebrand Eiendom har gått til det uvanlig skritt å spørre beboere, besøkende og businessfolk i området hva de faktisk ønsker seg.

– Folk vil ikke ha flere kjedebutikker eller luksusmerker, men heller små butikker og spisesteder preget av spesialistkunnskap, kvalitet og ekte kjærlighet til produktene, sier Eirik Friberg Ekrann i TNS Gallup. Det er han som har hatt ansvaret for markedsundersøkelsen utført på oppdrag for Storebrand Eiendom.

– De vil ha et område med et godt kulturtilbud, med butikker der du kan handle med god samvittighet og spisesteder med ujålete mat basert på rene råvarer og solid matkunnskap. Det skal være bærekraftig, ekte og ærlig, ikke iøynefallende og prangende, sier han. Funnene i undersøkelsen viser at det gode bylivet er viktig for folk som bor og ferdes i området.

Ferdig i 2016

Hele gateløpet i Ruseløkkveien vil etter planen stå ferdig høsten 2016, men rehabiliteringsarbeidet skjer i etapper, noe som er en fordel både for publikum og leietakere i Vika Terrassen. Denne vinteren vil ca halve gateløpet, nærmest Dronning Maudsgate bli rehabilitert. Fra høsten 2015 og til våren 2016 vil byggearbeidene skje i området mot Nationaltheatret stasjon.

– Vi gleder oss selvfølgelig til alt står ferdig sommeren 2016, men vi jobber for at der allerede sommeren 2015 vil vi ha en “soft opening” av den delen av gateløpet som nå er under oppussing, sier Marit Elisabeth Jensen.

– Forhåpentligvis vil det gi folk en forsmak på hva de kan vente seg når alt er ferdig. 

Fakta:

Prisbelønnet arkitektur

Meningene har vært mange om Vika Terrassen, men det er utvilsomt et godt eksempel på den modernistiske arkitekturen med glass og betong som var så karakteristisk for 1960-tallet. Bygget ble i 1964-65 tildelt Sundts premie, en norsk arkitekturpris som Oslo arkitektforening annethvert år tildeler «en i arkitektonisk henseende fremragende privatbygning oppført på Oslo bys grunn». Prisen ble opprettet av grosserer Harald Sundt og ble utdelt første gang i 1908. Vika Terrassen er vernet, og rehabiliteringen foregår i tett dialog med Byantikvaren i Oslo.

Storebrand Eiendom

Storebrand Eiendom AS er en av Norges største eiendomsforvaltere og er et heleid datterselskap av Storebrand Livsforsikring AS. Totalporteføljen er en av Norges største og består av ca. 1 100 000 kvm næringsareal. Porteføljen består av kjøpesentre, kontoreiendommer, logistikkeiendommer og industrieiendommer. 

Kontaktpersoner:

Storebrand Eiendom: Marit Elisabeth Jensen

tlf: 992 68 611

epost: marit.elisabeth.jensen@storebrand.no

Dark Arkitekter: Maren Bjerkeng

tlf: 984 76 419

epost: maren.bjerkeng@dark.no

TNS Gallup: Eirik Friberg Ekrann

tlf: 482 00 028

epost: erik.ekrann@tns-gallup.no

Related links

Emner

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft +47 918 36 656
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226
Annemarte Norevik

Annemarte Norevik

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 97 61 51 97
Robert Henriksen

Robert Henriksen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 41 02 04 02

Relatert innhold

Best på sparing til pensjon

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Storebrand

Professor Kohts vei 9
1327 Lysaker
Norway

Besøk våre andre nyhetsrom