Gå videre til innhold
Konsernsjef Odd Arild Grefstad og konserndirektør People Tove Selnes er svært fornøyde med at systematisk arbeid med inkludering og mangfold gir resultater.
Konsernsjef Odd Arild Grefstad og konserndirektør People Tove Selnes er svært fornøyde med at systematisk arbeid med inkludering og mangfold gir resultater.

Pressemelding -

Storebrand – i verdenstoppen i likestilling

Storebrand løftes frem som verdens nest beste selskap når det kommer til likestilling. Dette kommer frem i en rapport som lanseres i dag. Kriteriene er blant annet kjønnsbalanse i ledelsen, likelønn og ordninger for foreldrepermisjon.

– Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse og en god påminnelse om at systematisk arbeid over tid gir resultater. Det er dessuten godt dokumentert at mangfold og kjønnsbalanse i selskaper og lederposisjoner har positiv effekt. I Storebrand er vi overbevist om at dette må være en del av grunnmuren i selskapet. Dette er viktig for vårt arbeidsmiljø, vår lønnsomhet og produktivitet, men også for samfunnet i helhet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Rapporten er utarbeidet av organisasjonen Equileap. Vurderingskriteriene er basert på kjønnsbalanse på fire nivåer, lønnsgap, foreldrepermisjon og seksuell trakassering. Storebrand er blant 32 selskaper som oppnådde kjønnsbalanse på alle fire nivåer og Norge er, sammen med Frankrike og Italia, med å lede an for kjønnsbalanse i styrene.

Storebrand har 50/50 kjønnsbalanse i konsernledelsen og styret, og nesten 40 prosent kvinner i ledelsen. Dette er høye tall – også i Norge.

– I Storebrand jobber vi målbevisst med å utvikle et mangfoldig og inkluderende selskap. Vi nominerer like mange menn og kvinner til lederutviklingsprogrammer, og jobber aktivt med å oppnå kjønnsbalanse gjennom rekrutteringsprosesser. Blant annet skal det være minst én kvinnelig og én mannlig finalekandidat ved rekruttering til lederstillinger, og begge kjønn skal være representert i intervjuteamet sier Tove Selnes, konserndirektør People i Storebrand.

Selnes legger vekt på at Storebrand har et sterkt samfunnsengasjement og fokus på FNs bærekraftsmål, inkludert de sosiale samfunnsmålene.

–Å bygge mer mangfold på alle ledernivåer har vært en prioritet hos oss over lang tid. Det finnes ingen "quick fix". Hele ledelsen hos oss er engasjert i dette arbeidet. Vi ønsker å speile samfunnet og markedet som Storebrand opererer i, sier Selnes.

Storebrand har i mange år jobbet med endring av både struktur og kultur på et bredt spekter av områder. Storebrands likestillingsarbeid dekker alle aspekter av ansettelsesforholdet, inkludert rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelser, utviklingsmuligheter og å sikre at medarbeidere opplever balanse mellom arbeid og privatliv.

– Det er et konkret mål å bygge en mer mangfoldig organisasjon med større kjønnsmangfold i ledende stillinger i alle deler av konsernet. Målet, uavhengig av ledernivå, er 50 prosent, sier Selnes.

I rapporten, som omfatter 3795 selskaper med tilstedeværelse i 27 utviklede land, rangerer Storebrand som nest best med en poengsum på 79 prosent, en prosent bak det australske selskapet Transurban. Til sammenligning har de norske selskapene som har vært evaluert et snitt på 54 prosent. Kun ni land har et snitt på over 50 prosent.

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660

Best på sparing til pensjon

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Storebrand
Professor Kohts vei 9
1327 Lysaker
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom