Gå videre til innhold
Nybygg i Vika: Slik ser det planlagte nybygget i Ruseløkkveien 26 ut, sett fra luften. I dag ligger House of Oslo her. Oppstart av rivingen blir i 1. kvartal 2018. Innflytting er estimert til 2021. Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassen Architects.
Nybygg i Vika: Slik ser det planlagte nybygget i Ruseløkkveien 26 ut, sett fra luften. I dag ligger House of Oslo her. Oppstart av rivingen blir i 1. kvartal 2018. Innflytting er estimert til 2021. Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassen Architects.

Pressemelding -

​Storebrand og Aspelin Ramm sammen om Ruseløkkveien 26

Byutvikling og bærekraft står i fokus når Storebrand og Aspelin Ramm gir Vika sin største ansiktsløftning på 40 år.

Ruseløkkveien 26 – også kjent som «House of Oslo» – har vært eid av Storebrand siden 60-tallet. Bygningsmassen er i dag på 26.000 kvadratmeter kontorarealer og 16.000 kvadratmeter handelsarealer. Storebrand fikk høsten 2016 godkjent en ny reguleringsplan som åpner for riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av et nytt miljøvennlig bygg på opptil 13 etasjer, med drøye 40.000 kvadratmeter kontorarealer og ca 14.000 kvadratmeter handelsarealer. Ca 2.000 personer vil jobbe i det nye bygget.

Vika har en historie som Oslos verste slum. I dag er Vika et av byens mest attraktive kontorområder. Samtidig er dagens Vika et bilde på 60-og 70-tallets saneringsprosjekter. Og til tross for en svært sentral plassering mellom Slottet og Aker Brygge, har Vika lenge vært en del av byen der potensialet for handel og folkeliv har vært langt fra å bli tatt ut.

Med prosjektet VIA, som er det nye navnet på prosjektet, søker Storebrand og Aspelin Ramm å endre dette bildet. Målet er ikke bare å skape et moderne, miljøvennlig og vakkert næringsbygg. Det som bygges på tomten skal også bli et tydelig kraftsenter i nærområdet, og sørge for økt handel og pulserende byliv på gateplan, oppgradering av omkringliggende gater og være et tydelig og naturlig bindeledd mellom sentrum og fjorden.

Grønt nybygg

VIA skal eies og drives av Storebrand og Aspelin Ramm, med en eierandel på 50 % hver. Begge selskapene har lang fartstid som byutviklere i Oslo, og besitter samtidig supplerende kompetanse. Det gir en god plattform for et robust partnerskap, ikke minst fordi begge selskap er samfunnsbevisste aktører med store miljøambisjoner på vegne av sine prosjekter.

For å oppnå disse ambisiøse sosiale, miljømessige og arkitektoniske målene, har partene kommet til at den eksisterende utdaterte bygningsmassen skal rives. Det ligger svært grundige vurderinger til grunn for reguleringsplanen som åpner for dette. Nybygget vil blant annet kun ha halvparten av energibruken i forhold til dagens bygg, og vil bli miljøklassifisert som BREEAM Excellent.

VIA er tegnet av de danske arkitektene Schmidt Hammer Lassen og kjennetegnes ved at det er tenkt fra innsiden og ut, med fokus på brukerne, nærmiljøet og byens befolkning.

Oppstart av rivingen er planlagt i 1. kvartal 2018. Innflytting er estimert til 2021.

Byutvikling

Med sin plassering i umiddelbar nærhet til både Aker Brygge, det nye Nasjonalmuseet og Nasjonalteateret stasjon, i den direkte forlengelsen av den nye, flotte gågaten i Vika Terrasse, er målet at VIA skal styrke byens forbindelseslinjer og binde sentrum, Aker Brygge, Tjuvholmen og fjorden sammen. Sammen med en fornyet Ruseløkka skole, og med Ruseløkkveien som en fremtidig miljøgate, har partene stor tro på at VIA vil bli bidra til at Vika får nye møteplasser, nye byrom – kort og godt at områdets attraktivitet øker.

I motsetning til bygget det erstatter, vil VIA få en tilgjengelig karakter med butikker, servicefasiliteter og annen publikumsrettet aktivitet også inne i selve gårdsrommet, samtidig som fasadene ut mot gatene åpnes så mye som mulig.

– Prosjektet vil vise at arkitektur spiller en viktig rolle. Vi skal hente inn aktører som blir bra for både besøkende og fastboende i bydelen, slik at Vika ikke bare blir et sted man går forbi, men som områdets og byens befolkning vil bruke, uttaler Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm.

– Dette blir trolig det største nybyggingsprosjektet i CBD-området i Oslo siden Barcode i Bjørvika. I tillegg til at nybygget vil bli noe større enn dagens, med langt mer effektiv arealutnyttelse, er vi også veldig opptatt av at det skal bli et grønt bygg med helhetlig miljøfokus, sier Truls Nergaard, leder i Storebrand Eiendom.

Avtalen har kommet i stand etter direkte forhandlinger mellom partene, og uten bruk av megler. 

Roar Sandnes, partner i Akershus Eiendom, som har fått utleieoppdraget for nybygget, kommenterer avtalen slik:

– Dette må jo være perfekt strategisk grep for både Storebrand og Aspelin Ramm. Dette er parter som utfyller hverandre bra og som kan dette markedet.

Kontaktperson Aspelin Ramm Eiendom AS
Sverre Landmark, Markedsdirektør, mobiltel: 918 31 230, sverre.landmark@aspelinramm.no.

Kontaktperson Storebrand:
Bjørn Erik Sættem - se kontaktinfo under.

Emner


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 800 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå vårt formål: En fremtid å glede seg til. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på Twitter: @Storebrand_no

Pressekontakt

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt 48044838
Synnøve Hjelle Halkjelsvik

Synnøve Hjelle Halkjelsvik

Pressekontakt Presseansvarlig 95745105
Margrethe Assev

Margrethe Assev

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 95155056
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Caroline Sesvold Tørring

Caroline Sesvold Tørring

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver (fond) 907 39 948

Relatert materiale

Relaterte nyheter