Gå videre til innhold
Storebrand Pensjonstjenester sier opp samarbeidsavtalen med Lillevold & Partners AS

Pressemelding -

Storebrand Pensjonstjenester sier opp samarbeidsavtalen med Lillevold & Partners AS

Storebrand Pensjonstjenester sier opp samarbeidsavtalen med Lillevold & Partners AS

Storebrand Pensjonstjenester AS er Storebrandkonsernets satsning i pensjonskassemarkedet og tilbyr skreddersydde løsninger til eksisterende pensjonskasser, og til kommuner og bedrifter som ønsker å opprette egen pensjonskasse. Vi tar hånd om enkelttjenester eller nøkkelferdige pensjonskasser.

Storebrand Pensjonstjenester og Lillevold & Partners har siden 2017 hatt et samarbeid om leveranse av aktuartjenester til pensjonskassemarkedet. Storebrand Pensjonstjenester har nå besluttet å avslutte samarbeidsavtalen rundt leveranser til pensjonskassemarkedet med virkning fra 30.06.2020. Fra denne datoen vil Storebrands kunder få aktuartjenester levert direkte fra Storebrand.

Pensjonskassemarkedet er i endring med nye krav og forventninger. Dette kommer til uttrykk både i form av det nye tjenestepensjonsdirektivet og et ytterligere fokus på digitalisering og automatisering i leveransene til kundene. I tråd med Storebrands satsning i pensjonskassemarkedet vil vi nå styrke organisasjonen ytterligere for å utvide vårt tjenestetilbud og øke vår leveransekraft til både private og offentlige pensjonskasser. I Storebrand Pensjonstjenester vil vi derfor bygge opp en egen aktuarenhet. Lillevold & Partners vil fortsatt levere eksisterende aktuartjenester til sine kunder.

Ikke minst for å ivareta hensynet til fortsatt god kundebetjening, er begge parter opptatt av at deres velfungerende samarbeid opprettholdes.

Emner


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder i Norge og Sverige, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Pressekontakt

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser 48044838
Synnøve Hjelle Halkjelsvik

Synnøve Hjelle Halkjelsvik

Pressekontakt Presseansvarlig 95745105
Margrethe Assev

Margrethe Assev

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 95155056
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Caroline Sesvold Tørring

Caroline Sesvold Tørring

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver (fond) 907 39 948