Gå videre til innhold
Storebrand reduserer CO₂-eksponeringen i sine investeringer – 19 selskaper ekskluderes

Pressemelding -

Storebrand reduserer CO₂-eksponeringen i sine investeringer – 19 selskaper ekskluderes

Som et resultat av den siste bærekraftsanalysen av energisektoren ekskluderes 19 selskaper med eksponering mot kull og oljesand fra alle Storebrands investeringer.

– Dette gjør vi for å redusere fossil- og CO₂-eksponeringen og sikre langsiktig stabil avkastning, sier Christine Tørklep Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

– Om de uttalte klimamålene blir virkelighet, blir disse ressursene verdiløse rent økonomisk, men det er også slik at de ikke bidrar til en bærekraftig utvikling i den utstrekning og den takt vi ønsker oss. Eksponeringen mot fossile brensler er en av næringslivets viktigste utfordringer, og for oss er det helt sentralt å jobbe målrettet for å ta vår del av ansvaret, fortsetter Meisingset.

Storebrand og SPP (Sverige) har ett av Nordens største og mest erfarne team for bærekraftsanalyser og jobber systematisk for å sikre at de selskapene de investerer i, endrer seg i takt med en bærekraftig utvikling.

Trygt og lønnsomt for kunden
– Nå tar vi kravene til neste nivå, for aktivt å redusere vår eksponering mot de mest CO₂-intensive selskapene. Det innebærer at 19 selskaper med eksponering mot kull og oljesand ekskluderes fra samtlige investeringer. Vi utfordrer hele tiden vår egen modell og hever suksessivt kravene for å øke takten i den bærekraftige utviklingen, sier Meisingset, og legger til:

– Hos oss i Storebrand har vi ingen egne etiske fond, her gjelder de samme høye kravene uansett selskaper og bransjer. Kunden kan altså kjenne seg trygg på at uansett hvordan de velger å spare i våre produkter, så gjelder de samme høye kravene.

Som en konsekvens av de økte kravene ekskluderes alle direkte kullprodusenter i energisektoren (MSCI All Countries), som utgjør 13 selskaper. I tillegg ekskluderes de seks oljeselskapene som er tyngst eksponert mot oljesand, og dermed er størst om viser produksjon og reserver under ett.

Totalt har Storebrand ekskludert 177 selskaper og 32 land fordi de bryter selskapets minimumsstandard for bærekraftige investeringer.


EmnerPressekontakt

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser 48044838
Synnøve Hjelle Halkjelsvik

Synnøve Hjelle Halkjelsvik

Pressekontakt Pressesjef 95745105
Margrethe Assev

Margrethe Assev

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 95155056
Cecilie Tvetenstrand

Cecilie Tvetenstrand

Pressekontakt Spare- og forbrukerøkonom
Anne Lindeberg

Anne Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Bærekraft 91836656
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Caroline Sesvold Tørring

Caroline Sesvold Tørring

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver (fond) 907 39 948

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91847226

Relatert innhold

Best på sparing til pensjon

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Storebrand
Professor Kohts vei 9
1327 Lysaker
Besøk våre andre nyhetsrom