Gå videre til innhold
Vant SHE Index 2024: Konserndirektør Tove Selnes mottok prisen på vegne av Storebrand. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand
Vant SHE Index 2024: Konserndirektør Tove Selnes mottok prisen på vegne av Storebrand. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Pressemelding -

Storebrand vinner igjen årets SHE Index: – Kontinuerlig arbeid for likestilling gir resultater

Storebrand har nok en gang nådd toppen av årets SHE Index, likestillingsindeksen som måler og sammenligner kjønnsbalansen i selskaper.

– Vi er utrolig stolte over at vårt kontinuerlige arbeid med å bygge mangfold og en inkluderende kultur i Storebrand fortsetter å gi synlige resultater. Vi er overbevist om at likestilling og mangfold i organisasjonen og ledelsen er lønnsomt, og at det bidrar til å bygge et bedre samfunn, sier Tove Selnes, konserndirektør People i Storebrand.

Selnes mottok prisen på vegne av Storebrand under SHE Conference onsdag 11. april i Oslo Spektrum. Gro Harlem Brundtland delte ut prisen.

– I Storebrand har vi et sterkt samfunnsengasjement og fokus på FNs bærekraftsmål, inkludert de sosiale samfunnsmålene. Vi har jobbet systematisk over tid for å skape mer mangfold på alle ledernivåer, sier Selnes.

Storebrand får 98 av 100 mulige poeng på SHE Index 2024, som blant annet måler kjønnsandelen blant ledere på flere nivå. Dette er den høyeste poengsummen i Norden.

Ingen snarveier til endring
– Reell endring krever et forpliktende og systematisk arbeid over tid. Det finnes ingen snarveier. Hele ledelsen hos oss er engasjert i dette arbeidet. Vi ønsker å speile det samfunnet og markedet som Storebrand operere i, sier Selnes.

Storebrand er i dag Norges største og Nordens fjerde største private kapitalforvalter, og forvalter blant annet pensjonen til over to millioner nordmenn. Selskapets historie går helt tilbake til 1700-tallet.

– Vi tenker langsiktig og tør å gå opp nye veier, slik vi gjorde da vi startet med bærekraft i kapitalforvaltningen allerede for 28 år siden. FNs bærekraftsmål er viktige, ikke bare innen klima og natur, men også innen sosialt ansvar – å bekjempe ulikhet. Dessuten vet vi at det er lønnsomt med en ledelse som speiler både kundene og organisasjonen. Nøkkelen til suksess, også på dette området, er en bevisst innsats og et genuint engasjement fra flere over tid, sier Selnes.

Mangfold i fokus
Storebrand har i mange år jobbet med endring av både struktur og kultur på et bredt spekter av områder. Storebrands likestillingsarbeid dekker alle aspekter av ansettelsesforholdet, inkludert rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelser, utviklingsmuligheter og å sikre at medarbeidere opplever balanse mellom arbeid og privatliv.

– Det er et konkret mål å bygge en mer mangfoldig organisasjon med større kjønnsmangfold i ledende stillinger i alle deler av konsernet. Målet, uavhengig av ledernivå, er 50 prosent, sier Selnes.

Likestilling i rekruttering
Like mange menn og kvinner nomineres til selskapets lederutviklingsprogrammer. Gjennom rekrutteringsprosessene jobbes det også aktivt for å oppnå kjønnsbalanse. Blant annet skal det være minst én kvinnelig og én mannlig finalekandidat ved rekruttering til lederstillinger, og begge kjønn skal være representert i intervjuteamet.

– Å jobbe systematisk med lederrekruttering handler også om å unngå det enkleste, som for eksempel å velge den som er likest deg selv. Jeg er oppriktig stolt av arbeidet vi har gjort og vil fortsette å arbeide for å fremme mangfold og inkludering i Storebrand. Vår mangfoldige arbeidsstyrke gjør at vi bedre kan forstå og betjene kundene våre, og jeg mener det er avgjørende for vår langsiktige suksess, sier Selnes.

Om SHE Index
SHE Index er startet av SHE Community. SHE står for Social Human Equity og er en frivillig rangering. Hensikten er å oppmuntre næringslivet til å jobbe aktivt med mangfold og likestilling ved å måle relevante data, inkludert selskapers ambisjoner og handlinger. Det er revisjons- og rådgivningsselskapet EY som bearbeider data til indeksen.

Last ned rapport SHE Index 2024 her

Emner

Kategorier


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660

Best på sparing til pensjon

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Storebrand
Professor Kohts vei 9
1327 Lysaker
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom