Gå videre til innhold
Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron.
Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron.

Pressemelding -

Storebrands Kron-kunder hamstrer AI-fond for 837 millioner

Februar ble nok en positiv måned i finansmarkedene og verdensindeksen steg 4,5 prosent i norske kroner. En sterk bidragsyter var verdens nå tredje mest verdifulle selskap, AI-giganten Nvidia, som steg 26 prosent i måneden og dermed er opp hele 64 prosent hittil i år. Kron-kundene har ikke fått høydeskrekk, og investerte 851 millioner kroner netto i fond i løpet av årets korteste måned.

AI-boost i indeksfond
Topp 10 listen for februar domineres av indeksfond fra aktører som iShares, DNB, KLP, Storebrand og Kron. Dette er også blant fondene som har gitt best avkastning hittil i 2024.

- AI-yndlingen Nvidia utgjør nå sammen med Microsoft, Google-eier Alphabet, Meta nesten 20 prosent av de fleste globale indeksfond. Mange investorer har nok fått med seg at det har vært langt mer fart i disse enn på Oslo Børs, hvor AI stort sett glimrer med sitt fravær, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron.

USA passerer magisk grense
På topplisten finner vi også iShares ETFen S&P 500, som består av de 500 mest verdifulle selskapene i USA.

- Enkelte investorer ønsker kanskje en enda større eksponering mot det amerikanske aksjemarkedet enn det verdensindeksen byr på, og da kan S&P 500 være et godt alternativ. Men man må være klar over at de ti største selskapene utgjør hele 32 prosent av indeksen. Dersom disse gigantene ikke leverer den veksten markedet priser inn, vil kursfallet for disse selskapene kunne dra ned det amerikanske aksjemarkedet uforholdsmessig mye, sier Hagatun.

Verdensindeksen består av 23 land, og USA alene utgjør nå for første gang over 70 prosent, mens nest største land er Japan med 6 prosent.

- For å spre risikoen litt kan det være lurt å vurdere en kombinasjon av indeksfond som grunnstamme og noen aktive fond. Da er det viktig å unngå «skapindeksfond», som er dyre fond som ligger tett på indeksen. Fond som kan bidra positivt har gjerne en robust investeringsprosess, god risikojustert avkastning og en høy såkalt «aktiv andel». Mange av disse fondene leter etter de beste selskapene over hele verden, og har ofte mindre penger investert i de største selskapene i indeksen. Dersom Nvidia og de andre gigantene skuffer vil flinke aktive forvaltere bidra til å spre risikoen og minimere nedsiden, forklarer Hagatun.

Høyrentefond for skatteallergikere
Alfred Berg Nordic High Yield har vært en gjenganger på topp 10 listen det siste året. Tall fra Verdipapirfondenes forening viser også at nordiske høyrentefond har blitt mer og mer populære blant norske investorer. Fondene investerer i lån til selskaper med noe lavere kredittkvalitet, noe som også øker sannsynligheten for konkurssituasjoner. Dette kompenseres med høyere rente enn for lån til solide selskaper.

- Den voldsomme inngangen i høyrentefond skyldes nok en kombinasjon av at attraktiv løpende rente har gitt god avkastning de siste årene og at det kommer godt ut skattemessig for privatpersoner. Med en skattesats på aksjegevinster på 37,8 prosent og kun 22,0 prosent på renteinvesteringer kommer forventet avkastning på høyrentefond og aksjefond noenlunde likt ut etter skatt. Mange vil nok mene at risikoen er vesentlig lavere i høyrentefond og det vil uansett bidra til risikospredning i en portefølje avslutter Hagatun.

Topp 10 fond februar

  • Kron Indeks Global
  • KLP AksjeGlobal Indeks
  • DNB Global Indeks
  • DNB Teknologi
  • Storebrand Global Indeks
  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF
  • Alfred Berg Nordic High Yield
  • DNB Teknologi
  • KLP AksjeNorden Indeks
  • Storebrand Indeks - Alle Markeder

Emner


Om Storebrand

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Stig-Øyvind Blystad

Stig-Øyvind Blystad

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 918 47 226
Vibeke Hoff Norbye

Vibeke Hoff Norbye

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 913 67 660

Best på sparing til pensjon

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Storebrand
Professor Kohts vei 9
1327 Lysaker
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom