Gå videre til innhold
Fra venstre: Truls Nergaard, Leder for Storebrand Eiendom, Stefan Tjust, CEO i Vestre og Unn Hofstad, leder bærekraft i Storebrand Eiendom.
Fra venstre: Truls Nergaard, Leder for Storebrand Eiendom, Stefan Tjust, CEO i Vestre og Unn Hofstad, leder bærekraft i Storebrand Eiendom.

Pressemelding -

The Plus vinner Storebrand Eiendoms Bærekraftspris: – Fremstår som et industriforbilde på verdensbasis

The Plus, Vestres nye møbelfabrikk på Magnor, er vinneren av Storebrand Eiendoms Bærekraftspris 2022. Det er andre gang prisen deles ut til den aktøren som har strukket seg lengst for en mer bærekraftig eiendomsbransje.

– Dette er en stor anerkjennelse, særlig fordi vi ser at ambisjonene til prisen er de samme som vi har: Å pushe og gå foran i det grønne skiftet. At Storebrand Eiendom fremhever oss som et utstillingsvindu for å gå lengre enn de konvensjonelle kravene, og at vi føler oss sett og forstått, betyr mye, sier prosjektleder i Vestre, Marianne Preus Jacobsen.

The Plus er bygget i massivtre og regnes som den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Fabrikken vil stå som et globalt eksempel for bærekraftig og høyeffektiv produksjon.

Bærekraft fra A til Å

Juryen mener at når det først skal bygges nytt, kan det knapt gjøres mer gjennomført enn Vestre har gjort det i The Plus. Videre begrunner de valget slik:

«Ingenting relatert til bærekraft er overlatt til tilfeldighetene. Prosjektet har vurdert og regnet på mange alternativer før man har landet både lokalisering, utforming og tekniske løsninger. Man har optimalisert ved å se bygget og bruken av det i sammenheng, og tilrettelagt for endringer i fremtiden. Både prosjektaktører og publikum får ny innsikt. Prosjektet har benyttet krevende rammeverk som BREEAM-NOR og FutureBuilt for å definere høy bærekraftsstandard over et bredt spekter av temaer, og i tillegg sikret god arkitektur og andre menneskevennlige kvaliteter. Det er rett og slett "Outstanding".»

Preus Jacobsen påpeker at Vestre har 75 års historie som møbelprodusent, så deres kjernevirksomhet er ikke først og fremst signalbygg.

– Vi vokste ut av vår eksisterende fabrikk, og hadde store ambisjoner for den nye fabrikken. Vi er en bedrift i vekst og når vi stiller høye krav til produktenes kvalitet, design og bærekraft, må vi også sørge for å ha det samme i eget hus. Denne prisen deler vi med alle involverte; fra Fokus Rådgiving, entreprenører og leverandører som alle har strukket seg langt for å komme i mål, sier hun.

Hedrer de som strekker seg lengst

– Hensikten med denne prisen er å være til inspirasjon og motivasjon for en bransje som betyr mye med tanke på sitt klimaavtrykk, og som kan ha stor positiv påvirkning på miljøet dersom vi beveger oss i riktig retning, sier leder for Storebrand Eiendom, Truls Nergaard.

Storebrand har tatt hensyn til bærekraft i våre investeringer i mer enn 25 år og ønsker å bruke sin posisjon til å påvirke selskaper i riktig retning.

– Vi opplever at flere ledd i verdikjeden har løftet seg. Det kommer blant annet til uttrykk gjennom de titalls kandidatene som var med i første evalueringsrunde hos juryen, og ikke minst gjennom kvaliteten vi ser i topp tre-prosjektene, sier Nergaard og trekker frem The Plus som en spennende vinner som utfordrer bransjen med sin høye og gjennomførte bærekraftskvalitet.

Etter første evalueringsrunde stod det til slutt mellom tre kandidater som pekte seg ut:

I Entras prosjekt, Rebel, i Oslo har 60-tallets hovedkontor for Televerket og Telegrafverket blitt reddet fra rivning. Byggets kvaliteter og særtrekk er bevart, men modernisert og tilpasset dagens krav til fleksible og åpne arbeidsplasser. Resultatet er en teknologi-hub som fremmer innovasjon og kunnskapsfordeling. I tillegg til å unngå utslipp knyttet til nybygg, har prosjektet hatt stort fokus på ombruk og avfall både på byggeplass og i drift, og prosjektet har tatt sikte på BREEAM In-Use Excellent.

Vestaksen Eiendoms SporX, Norges høyeste kontorbygg i tre, og er ett av få kontorbygg med BREEAM-NOR Outstanding-sertifisering. Her er det ingen kjerne i stål eller betong; det hele er bygget i massivtre fra lokale produsenter. I tillegg bidrar bygget til områdetransformasjon og byutvikling i området langs jernbanen og elven i Drammen, med en åpen og inkluderende fasade som gir innsyn til kunst og adkomst til kantine og restaurant for publikum.

Motiverer til endring

I dag står eiendomssektoren for rundt 40% av verdens klimagassutslipp, og bransjen møter store krav og forventninger om å begrense sitt klimaavtrykk. Bærekraftsprisen løfter frem de beste, som gjennom sine ambisjoner og resultater hever standarden for bærekraft og utslippskutt innen bygg og eiendom.

– Mange strekker seg langt for å virkeliggjøre nødvendige omstillingstiltak, og målet med prisen er å hedre disse aktørene, og ikke minst: inspirere flere til å gjøre mer. Forhåpentligvis blir det enda «vanskeligere» å utpeke en vinner fremover – nettopp fordi vi vil få så mange gode prosjekter å velge imellom, avslutter Nygaard.

Bildetekst "Arendalsuka-2022-22": Vinnerne fra venstre: Marianne Preus Jacobsen, prosjektleder besøkssenter i Vestre, Stefan Tjust, CEO i Vestre og Elisabeth Preus Vestre, partner og spesialrådgiver i Vestre

Bildetekst "Arendalsuka-2022-23": (Alle finalistene og Unn Hofstad) Fra venstre: Sonja Horn, administrerende direktør i Entra, Unn Hofstad, leder bærekraft i Storebrand Eiendom, Stefan tjust, CEO i Vestre og Carl brynjulfsen, administrerende direktør i Vestaksen Eiendom.

Emner


Om Storebrand 

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter over 1000 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Kontakter

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser +47 480 44 838

Best på sparing til pensjon

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Storebrand
Professor Kohts vei 9
1327 Lysaker
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom