Pressemelding -

Flere studenter foretrekker praksis i utdanningen

Universitet og høgskole er fortsatt førstevalget for de fleste studiesøkere, men stadig flere ønsker å gå på fagskole. Praksis som en viktig del av utdanningen, er det som lokker mest.

80 prosent av dagens studenter mener det er viktig at praksis inngår i utdanningen. Universitet og høgskole er fortsatt førstevalg for søkerne, men antall søkere til fagskole har økt med 3 prosent første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i 2010. Her er studentene sikret praksis, noe som er helt fraværende andre steder.

Tallene kommer fram i en undersøkelse om høyere utdanning som Studentum har gjennomført i perioden januar til mars 2011 i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Gir fagforståelse
Fredrik Hestvold, faglig leder på avdeling for film og tv ved Høyskolen NISS, forstår hvorfor så mange studenter vil ha praksis i utdanningen.

– De fleste elevene benytter seg av tilbud om praksisplass i utdanningen. Dette gir dem en god forståelse av faget, i tillegg til at mange ender opp med å jobbe der de hadde praksisplass, sier Hestvold.

Eivind Drange, seniorkonsulent ved Norges Handelshøyskole, tror allikevel ikke at muligheten til praksis er det avgjørende.

– Jeg tror ikke tilbud om praksis i utdanningen er viktig nok til å påvirke studentenes valg av studieretning, sier han.

Familien påvirker mer i Norge
Søknadsfristen for de fleste utdanninger som begynner til høsten er 15. april, og mange har allerede begynt å samle inn utdanningsinformasjon. I undersøkelsen oppgir 55 prosent at de bruker internett som sitt fremste verktøy. Foreldre og familie har dessuten fått større påvirkning på utdanningsvalget (19 prosent), enn i fjor (13 prosent). Dette er betydelig høyere enn i de andre nordiske landene: I Sverige, Danmark og Finland er tallene henholdsvis 7, 5 og 6 prosent.

Informasjonssjef på Studentum.no, Siv Merete Tuer, peker på forskjell i utdanningsnivå i foreldregenerasjonen som en av årsakene:

– Undersøkelsen viser at nordmenn er de i Norden som har foreldre med høyest utdanningsbakgrunn, så det er ikke overraskende at mange i Norge spør foreldre og familie om råd når de skal velge utdanning, sier hun.

Arbeidsmarkedet stor betydning
Det viktigste kriteriet for utdanningsvalg, er at faginnholdet er interessant (62 prosent). Betydningen av jobbmuligheter etter endt utdanning har økt fra snaue 15 prosent i fjor, til over 19 prosent i år.

Nesten 70 prosent av nordmennene i undersøkelsen vet at det finnes et behov for dem på arbeidsmarkedet etter endt utdanning. Dette er høyest i Norden, sammenlignet med 62 prosent i Sverige, 37 i Danmark og 62 i Finland. Nordmenn er også de som er mest forsiktige med å studere noe de vet behovet er lavt for: I underkant av 8 prosent svarer at de studerer til noe som de vet at det egentlig ikke finnes behov for, sammenlignet med 13 prosent i Sverige, 12 i Danmark og 11 i Finland.

I Norge finner vi også flest som ønsker å videreutdanne seg. Her er tallet 25 prosent, sammenlignet med 15 i Sverige, 19 i Danmark og 16 i Finland. Ønsket om å starte eget firma derimot, er lavt her til lands sammenlignet med de andre landene. I Finland har hele 12 prosent gründer-ønsker, mens andelen i Norge er 7 prosent.

__________________________________________________________________________________
Ønsker dere mer informasjon om undersøkelsen og resultatet, ta kontakt med:

Siv Merete Tuer
Pressekontakt/Informasjonssjef
Tlf: 21 62 88 01
siv.tuer@studentum.no

Studentum har gjennomført en undersøkelse blant studenter og fremtidige studenter i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Over 6000 personer har deltatt i undersøkelsen, derav 1415 fra Norge. 

Related links

Emner

  • Utdanning

Regions

  • Oslo

Studentum er Nordens mest brukte søketjeneste for studier etter videregående. Vår misjon er å være verdensledende på å markedsføre utdanninger. Dette gjør vi via nettsidene våre, samarbeidspartnere som MSN.no og besøk på utdanningsmesser og videregående skoler. For tilfellet finnes over 20 000 søkbare utdanninger i databasen vår. Studentum ble startet som et initiativ av tre studenter for å hjelpe blivende studenter finne utdanning. Studentum har vært på markedet siden 2001 og har i dag ca 95 medarbeidere.

Pressekontakt

Marie Sophie Hahnsson

Pressekontakt Webredaktør 21 62 88 05

Siv Merete Tuer

Pressekontakt Informasjonssjef og ansvarlig redaktør 21 03 33 04