Gå videre til innhold
Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i hele Norden, opplever stor interesse fra både forbrukere og produsenter som vil redusere miljøbelastningen. Svanemerket feirer sitt 30-årsjubileum i disse dager.
Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i hele Norden, opplever stor interesse fra både forbrukere og produsenter som vil redusere miljøbelastningen. Svanemerket feirer sitt 30-årsjubileum i disse dager.

Pressemelding -

Svanemerket: Veiviser til gode miljøvalg i 30 år

Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i hele Norden, opplever stor interesse fra både forbrukere og produsenter som vil redusere miljøbelastningen sin. Men til tross for økt interesse mener 66 % av den nordiske befolkningen at det er krevende å finne mer miljøvennlige produkter på markedet. Svanemerket feirer sitt 30-årsjubileum vel vitende om at utfordringene fremdeles er store.

I 1989 hadde verden nettopp vært vitne til flere store hendelser med alvorlige miljøkonsekvenser, som atomulykken i Tsjernobyl og hullet i ozonlaget. Debattene om miljøproblemer og -løsninger raste, slik de også gjør i dag.

FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling, som ble ledet av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, hadde nylig lagt fram sin rapport. Den la i praksis grunnlaget for en merkeordning som Svanemerket. Et viktig budskap fra kommisjonen var at ansvaret for bedre miljø og mer bærekraft ikke bare lå på overordnet nivå: Enkeltmennesker har både rettigheter og forpliktelser når det gjelder miljø. Som oppfølging av dette tok Nordisk Ministerråd initiativ til et nordisk, offisielt miljømerke som skulle gi troverdig miljøinformasjon om produkter: Svanemerket.

I dag, 30 år etter, kjenner hele 93 % av den nordiske befolkningen igjen Svanemerket når de ser logoen. Denne kjennskapen har holdt seg på et jevnt og svært høyt nivå i mange år. Svanemerket, et helhetlig miljømerke som vurderer alle relevante miljøproblemer i hele produktets livssyklus, har i dag miljøkrav til 250 ulike produkttyper i 50 bransjer.

Stadig mer miljøbevisste forbrukere

Hele 75 % av den nordiske befolkningen er opptatt av hva de selv kan gjøre for å ta vare på miljøet. Det viser en undersøkelse IPSOS har gjort for Nordisk Miljømerking (2019). 76 % stoler på at svanemerkede produkter er gode miljøvalg, men 66 % svarer også at det er krevende å finne de mer miljøvennlige produktene.

- Svanemerket har svært høy kjennskap i den nordiske befolkningen, som kjenner klimaendringene på kroppen og som er motiverte for å bidra til lavere miljøbelastning. Når nesten 7 av 10 likevel mener at det er vanskelig å finne de mest miljøvennlige produktene, er det klart vi har en jobb å gjøre, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

Mye grønnvasking

Også på sent åttitall ville mange produsenter vise fram at produktet deres var et godt miljøvalg. Derfor pyntet de emballasjen med grønne blader og glober og annet som gav inntrykk av miljøvennlighet. Men det var vanskelig for forbrukerne å orientere seg og vite hva man kunne stole på.

- Noen av utfordringene vi så på sent åttitall, ser vi også nå. Som forbruker og innkjøper blir du eksponert for mange grønne påstander om varer og tjenester, og det er ikke lett å vite hva som egentlig er best. Som offisielt merke har vi verdiene og arbeidsmetodikken i orden, men det er klart vi merker konkurransen fra andre og mer lettbeinte ordninger hvorav mange også nyter godt av mye romsligere budsjetter. Vi skulle gjerne hatt muskler til å nå enda bedre ut til både forbrukere og næringsliv for å vise fram Svanemerket som verktøy for å redusere miljø- og klimabelastningen, avslutter Henriksen.

Fakta

  • Nordens offisielle miljømerke, opprettet av myndighetene, ikke-kommersielt
  • Formål: Gi troverdig informasjon om de beste miljøvalgene, og gjøre det enkelt å velge mer miljøvennlig
  • Stiller krav til hele produktets livssyklus og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis
  • Mer enn 15.000 ulike svanemerkede produkter, innenfor 50 ulike vare- og tjenestegrupper, på det norske markedet
  • Produkter så forskjellige som byggevarer, renholdstjenester, hudpleieprodukter, vaskemidler, hele bygg, hoteller og aksjefond kan svanemerkes.

Emner


Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.


Kontakter

Nina Margareta Høie

Nina Margareta Høie

Pressekontakt Pressesjef PR & Kommunikasjon 46355314
Gro-Ellen Linnås

Gro-Ellen Linnås

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 48 15 44 56

Svanemerket
Henrik Ibsens gate 20
0255 OSLO
Norge