Skip to main content

Satser på bærekraft

Nyhet   •   des 03, 2019 11:41 CET

Gunnar Hareid, adm. dir. i Tafjord Marked, Camilla Blom, leder av Tafjord EnergiArena og Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU Ålesund, satser sammen for å gi bedriftene i Ålesund bærekraftige forretningsmodeller.

NTNU i Ålesund satser på bærekraft og er en pådriver for å få etablert en nasjonale kompetansehub «Business Models for Sustainability. Med seg som partnere har de 16 bedrifter og organisasjoner i regionen, deriblant TAFJORD.

Målsettingen med denne satsingen er å sette bærekraftige forretningsmodeller på dagsorden og bidra til at bedriftene kan få dette implementert. Søknad om støtte ble sendt til Forskningsrådet i september og håper er å komme i gang første halvår 2020.

Viserektor ved NTNU Ålesund, Annik Magerholm Fet, ser frem til oppstarten og gleder seg til å jobbe tett sammen med partnerne i dette prosjektet.

- Partnerskap er viktig, det er gjennom samarbeid med ulike aktører vi får til de beste løsningene. Alle sitter med unik kompetanse som vi ønsker å bygge på i samarbeid med arbeidslivet, påpeker hun.

Utfordringene rundt bærekraft aktualiserte seg høsten 2015 da FNs medlemsland vedtok 17 mål for bærekraftig utvikling. Disse bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Bærekraft gir muligheter
Det kan være lett å se på en satsing på bærekraft som en utgiftspost, men slik trenger det ikke å være. Bærekraft gir også mange muligheter. Avfall og uønskede utslipp er ressurser på avveie, bedre miljøstyring vil gi innsparinger for virksomhetene.

- Det er helt klart at utfordringene rundt bærekraft griper inn i næringslivet. Dette gjelder uansett hvilken sektor de opererer i. Dette betyr at bedriftene må gripe fatt i utfordringene. Det blir viktig å gjennomføre endringer som kan bidra til at den negative påvirkning på miljøet og samfunnet rundt bedriften blir redusert. Det er også mulig å ta en enda mer aktiv rolle og utforme forretningsmodeller som kan bidra til å løse bærekraftsrelaterte problemer. Jeg tror det vil vokse frem flere slike bedrifter i tiden fremover, sier Fet.

De aller fleste norske bedrifter gjør allerede mye riktig innen bærekraft. Flere synes imidlertid at det er vanskelig å rapportere på dette.

Modell for bærekraftig utvikling
- Det kan være at de mangler oversikt over sin egen innsats innen dette området eller at de ikke har system som kan gi systematisk forbedring og rapportering. Vi har derfor utviklet en modell som viser ulike typer forbedringer som kan gjennomføres i bedriftene og satt disse opp mot de ulike bærekraftsmålene. Disse forbedringene er også satt inn i et system fordelt på fire nivåer som viser veien mot en bærekraftig utvikling. Modellen gir en god oversikt og kan være et nyttig verktøy for bedrifter som vil forbedre seg og gå mot en bærekraftig utvikling, sier Fet.

Håndfast nytte med en gang
CapSEM (Capacity building in Sustainability and Environmental Management), som modellen heter, skal nå benyttes i programmet Tafjord EnergiArena som TAFJORD tilbyr bedrifter på Sunnmøre.

Viserektoren ved NTNU forteller at de allerede har hatt en arbeidsøkt med bedriftene og sammen med dem valgt hvilket nivå de skal starte sin utvikling mot en bærekraftig fremtid.

- Alle vil få en generell innføring. Vi skal videre se på hvordan en strategisk kan implementere rapportering og miljøstyringssystem i bedriften. Det flotte med denne satsingen er at dette programmet også kan gi bedriftene grunnlag for miljøsertifisering i henhold til standarden ISO 14001. De personene som deltar fra bedriftene kan også få studiepoeng for den kunnskapen de tilegner seg dersom de leverer en prosjektoppgave som blir godkjent i henhold til NTNUs eksamenskrav. Så både bedriftene og deltakerne får håndfast nytte av dette med en gang, sier hun.

Leder av Tafjord EnergiArena, Camilla Blom, gleder seg til å komme i gang.

- Tafjord EnergiArena har tidligere satset på energikartlegging og kompetanseheving innen energiledelse. At vi nå også implementerer kompetanseheving innen miljø og bærekraft, anser jeg som en naturlig utvikling. Dette ligger i dagen og svært mange er opptatt av det. Første samling blir på fremtidslaben i Ålesund nå i desember og vi synes det er ekstra kjekt at NTNU bistår oss i denne satsingen som vil komme både miljøet, bedriftene og samfunnet rundt oss til gode, sier hun.

De 16 bedriftene NTNU har med seg i satsingen som partner i den nasjonale kompetansehuben «Business Models for Sustainability er Sintef Ocean, Sintef Manufactoring, Høgskolen i Molde, Møreforskning Molde, Protomore Kunnskapspark, Høgskulen i Volda, GCE Blue Maritime, NCE iKuben, Ålesund Kunnskapspark, NCE Blue Legasea, NORSØK, Møreforskning Ålesund, Nibio Tingvoll, TAFJORD, Sintef Ålesund og Runde Miljøsenter.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.