Gå videre til innhold
Godt resultat for TAFJORD 1. halvår

Pressemelding -

Godt resultat for TAFJORD 1. halvår

TAFJORD oppnådde et resultat etter skatt på 81 mill. kr for første halvår 2019. Dette er en nedgang på 5 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.

Halvårsregnskapet viser et driftsresultat på 154 mill. kr, noe som er en nedgang på 45 mill. kr i forhold til første halvår 2018.

- Til tross for at vi har hatt noe nedgang i flere av virksomhetsområdene våre, er jeg fornøyd med resultatet etter første halvår. Det har vært stor aktivitet i konsernet både med konvertering av alle fiberkundene våre over til en ny tjenesteplattform fra Get, og med en større revisjon i vår største kraftstasjon, Tafjord 4. Denne revisjonen, som har ført til redusert vannkraftproduksjon, er for øvrig den vesentligste årsaken til at vi har et svakere driftsresultatet enn for samme periode i fjor. Tilsiget av vann har vært godt, men det har vært nødvendig å holde tilbake noe produksjon, sier konsernsjef Erik Espeset.

Gevinst ved salg av vindkraftprosjektene i Svelgen Kraft Holdning AS, der TAFJORD eier 34%, løfter resultatet for første halvår med 14 mill. kr. Skattekostnaden for konsernet utgjør 67 mill. kr, mot 92 mill. kr for samme periode i fjor. Av skattekostnadene utgjør grunnrenteskatten 40 mill. kr.

De siste årene har TAFJORD jobbet kontinuerlig med kostnadseffektivisering, og det arbeidet videreføres. Dette, sammen med den vedtatte konservative utbyttepolitikken, bidrar til å styrke konsernets finansielle stilling.

- Vi forventer ellers et godt resultat for 2019. Etterspørselen etter fiberbasert bredbånd er stor, og vi har hatt en betydelig vekst de siste årene. Vi har også godt tilsig av vann og kraftprisene har så langt i år vært høye. Selv om prisene forventes å bli noe lavere i andre halvår, ligger vi an til et godt årsresultat, sier konsernsjef Espeset.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Erik Espeset – 905 20 033

Emner


TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen strøm, telekom, kraftnett, vannkraft og energigjenvinning. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

Kontakter

Kari Løken

Kari Løken

Pressekontakt kommunikasjonssjef +47 97482642

Relatert innhold

Vi skaper liv i bygd og by!

TAFJORD er et konsern bestående av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Connect AS. Vi er også største eier av Linja AS, ett av landets største nettselskap. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

TAFJORD
Retiroveien 4
6019 Ålesund
Norge