Gå videre til innhold
Foto: Per Eide
Foto: Per Eide

Pressemelding -

Millionstøtte til Hellesylt Hydrogen Hub

Hellesylt Hydrogen Hub, et konsortium bestående av ledende aktører innen hydrogenfeltet, er tildelt NOK 37,6 mill. fra finansieringsordningen PILOT-E, for utvikling av en helhetlig verdikjede for produksjon, lagring og levering av grønt hydrogen til ferger og cruiseskip i Geirangerfjorden. Lokal produksjon av hydrogen ved bruk av delvis innestengt elvekraft, legger til rette for at transportsektoren kan omstille seg til nullutslipps-løsninger både på Geirangerfjorden og omkringliggende områder.

 Konsortiet er ledet av Flakk Gruppen i Ålesund med Hexagon Composites, Hyon, TAFJORD, Fiskerstrand, Gexcon, SINTEF og Stranda kommune som sentrale samarbeidspartnere.

Knut Flakk, styreleder og eier av Flakk Gruppen, sier at de både er stolte og glade for å ha blitt tildelt finansiering fra PILOT-E ordningen slik at vi sammen med våre dedikerte og kompetente partnere kan utvikle, produsere og levere grønt hydrogen til bruk i den kjente verdensarvfjorden.

Geirangerfjorden, som er et UNESCO verdensarvområde, mottar ca. 800 000 besøkende per år, hvorav ca. 360 000 er cruiseturister. For å redusere den lokale forurensningen, er det vedtatt å innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene innen 2026.

- Vi skal utvikle grønne og bærekraftige hydrogenløsninger slik at visjonen om nullutslipp på fjorden nå kan realiseres og vi ser frem til å samarbeide med kundene og tilby våre løsninger for å imøtekomme de individuelle behovene de måtte ha, sier Flakk.

Prosjektet starter opp i januar 2020, med sikte på levering av grønt hydrogen senest i 2023. Hydrogenproduksjonen vil skje ved bruk av delvis innestengt vannkraft på Hellesylt som ligger i den ene enden av verdensarvfjorden. Konvertering av fergene som opererer mellom Hellesylt og Geiranger til hydrogen vil gi nullutslipps-løsning og redusere CO2-utslippene i Geirangerfjorden med 2.370 tonn per år. Produksjonsanlegget vil også kunne levere hydrogen til lastebiler, busser og andre kjøretøy i regionen.

PILOT-E ordningen er en finansieringsordning for norsk næringsliv lansert som et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova SF. Målet med ordningen er å fremme raskere utvikling og distribusjon av nye, miljøvennlige energiteknologier og tjenester for å bidra til å redusere utslipp både i Norge og internasjonalt. 

Emner


TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen strøm, telekom, kraftnett, vannkraft og energigjenvinning. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

Pressekontakt

Kari Løken

Kari Løken

Pressekontakt kommunikasjonssjef +47 97482642

Relatert innhold

Vi skaper liv i bygd og by!

TAFJORD er et konsern bestående av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Connect AS. Vi er også største eier av Mørenett, ett av landets største nettselskap. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

TAFJORD
Retiroveien 4
6019 Ålesund
Norge