Gå videre til innhold
Svakt resultat for TAFJORD 1. halvår

Pressemelding -

Svakt resultat for TAFJORD 1. halvår

Halvårsregnskapet til konsernet viser et resultat etter skatt på 47 mill. kr, en nedgang på 34 mill. kr i forhold til samme periode i fjor. Årsaken til det svake resultatet er i hovedsak ekstraordinært lave kraftpriser.

Gjennomsnittlig spotpris i vårt område (NO3) er redusert med 72% i forhold til samme periode i fjor. Årsaken til dette er et stort hydrologisk overskudd som følge av mye nedbør, stor snøsmelting og en mild vinter med lavere forbruk enn normalt.

Konsernets driftsresultat for første halvår ble på 70 mill. kr, noe som er en nedgang på 84 mill. kr i forhold til samme periode i fjor. Det er først og fremst driftsresultatet i virksomhetsområdet Vannkraft som er påvirket av de lave kraftprisene, men også driftsresultatet i virksomhetsområdet Energigjenvinning.

- Selv om deler av vannkraftproduksjonen vår er sikret på et høyere prisnivå og vi har økt produksjonsvolumet i kraftstasjonene våre med 25%, har ikke dette vært nok til å motvirke effekten av den store prisnedgangen vi har hatt i spotmarkedet, sier konsernsjef Erik Espeset.

Han forventer imidlertid at kraftmarkedet vil gjenfinne balansen i løpet av vinteren.

- Det er imidlertid risiko for at covid-19 vil legge en demper på kraftmarkedet gjennom redusert forbruk og fallende priser på de underliggende driverne i det nordiske kraftmarkedet – kull, gass og klimakvoter.

Også virksomhetsområdet Strøm har et noe lavere driftsresultat enn det de la frem for tilsvarende periode i fjor. Virksomhetsområdene Kraftnett og Telekom viser derimot fin resultatutvikling.

- Alle virksomhetsområdene våre er godt posisjonerte i markedet, men med utgangspunkt i et ekstraordinært svakt kraftmarked forventer vi et betydelig svakere resultat i 2020 enn i 2019, sier Espeset.


For ytterligere informasjon: konsernsjef Erik Espeset – mobil 905 20 033

Vedlagt pdf av TAFJORD halvårsrapport 2020

Emner


TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen strøm, telekom, kraftnett, vannkraft og energigjenvinning. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

Pressekontakt

Kari Løken

Kari Løken

Pressekontakt kommunikasjonssjef +47 97482642

Relatert materiale