TAG får tegne Bryggen og Torget i Bergen

Dokument -

TAG får tegne Bryggen og Torget i Bergen

TAG er, i konkurranse med 22 andre team, prekvalifisert til å tegne idèforslag for Bryggen-Torget i Bergen; Et komplekst område med verdensarvstedet Bryggen og Bybanen integrert i et kulturhistorisk miljø og med utfordringer i forhold til stigning av havnivået. God erfaring fra byrom og kompetanse knyttet til kulturminner og fredede bygg, var blant begrunnelsene fra evalueringsgruppen.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Pressekontakt

Siv Storm Thoresen

Pressekontakt HR og kommunikasjon 93640493

Lars Eirik Ulseth

Pressekontakt Daglig leder 98210751

Relatert innhold