Gå videre til innhold
"Skyen er en viktig forretningsstrategi - ikke bare en IT-løsning"

Pressemelding -

"Skyen er en viktig forretningsstrategi - ikke bare en IT-løsning"

Nasjonale og sektorspesifikke skyløsninger, “Skyen 2.0” og nye krav til kompetanse er blant skytrendene som vil påvirke globale virksomheter i 2023, ifølge Parthiv Shah i Tata Consultancy Services (TCS).

Som Global Managing Partner of Cloud Strategy & Transformation i TCS har Shah trukket frem fem hovedtrender innen skyteknologi som han mener vil prege global forretning i året som kommer.

Tross inflasjon og økonomisk usikkerhet hos bedrifter, spår Gartner en vekst på over 20 prosent for globale skytjenester i 2023 til 591,8 milliarder dollar. Med slike økninger sitter flere bedriftsledere igjen med usikkerhet og forvirring rundt egne teknologiinvesteringer. Shah mener at dagens situasjon krever mer strategisk planlegging og en langsiktig visjon:

-Vi ser at teknologi utvikler seg og endrer seg på daglig basis. Det er derfor ekstremt viktig for bedriftsledere å ha et klart fokus på å gjøre de riktige investeringene i skyinfrastruktur i 2023. De må forstå at skyen nå er en viktig forretningsstrategi – ikke bare en IT-løsning.

Her er de fem viktigste trendene bedrifter bør følge med på for å oppnå suksess med skybaserte løsninger i 2023:

“Skyen 2.0”
Skybaserte løsninger vil i år gå inn i en ny fase og bli en kjernepilar i forretningsstrategier. Under utbruddet av Covid-pandemien ble en rekke investeringer i skybaserte løsninger gjort, ofte for å imøtekomme krav om hjemmekontor eller som et kortsiktig mål for kostnadsbesparelser. Nå tvinger den globale økonomien bedrifter til å måle og evaluere den virkelige verdien av disse investeringene. Bedrifter begynner å finjustere måten de evaluerer skyløsningene sine på, for å se hvordan de kan understøtte sentrale deler av driften. Dette resulterer i at skytjenester vil bli en kjernepilar i moderne forretningsstrategi, avgjørende for å drive vekst, endring og innovasjon.

Nasjonale skyløsninger
De nyeste personvernreglene presser bedrifter inn i nasjonale skyløsninger. Nasjonale skyløsninger er et sikkerhetstiltak, som enhver organisasjon kan ta i bruk for å beskytte verdifulle data og systemer mot uautorisert utenlandsk tilgang på informasjon. United National Conference on Trade and Development rapporterer at over 70 prosent av alle land har vedtatt data- og personvernlover som oppfordrer bedrifter til å legge til nasjonale skyløsninger i sine multi-, hybrid- eller poly-skystrategier, for å kunne overholde regelverk. Dette vil gjøre at smarte systemintegrasjoner, interoperabilitet og portabilitet blir mer komplekst, men samtidig avgjørende i 2023 og fremover.

Innovasjon i skyen
5G og edge computing vil ha en positiv effekt på forretningsdrift. Ved å lagre nærmere datakilden kan bedrifter både forbedre responstid og spare båndbredde. Forbedringer i edge cloud vil føre til ytterligere applikasjoner både i butikk og på arbeidsplassen og for bærekraftsløsninger. Kvantedatabehandling er fortsatt ikke en realitet, men etter hvert som vi sakte men sikkert nærmer oss vil flere selskap se på muligheten for å adaptere kvantemekaniske prosesser. Det forventes også at den raske utviklingen innen AI, maskinlæring, VR og utvidet (augmentert) virkelighet gjør skyens rolle mer betydelig, både profesjonelt og privat.

Sektorspesifikke skyløsninger
Virksomheter vil i 2023 begynne å høste fruktene av bransjespesifikke skyinvesteringer. Skybasert databehandling kan skreddersys unikt for spesifikke sektorer, fra raskt skiftende forsyningskjeder til energieffektive bærekraftsinitiativer. Bedrifter som investerer i skybaserte løsninger for sin egen bransje for å håndtere utfordringer som de opplever ofte, kan alle forvente et betydelig løft i KPI-ene sine. Forbrukerrettede sektorer – som detaljhandel og turisme – er noen av de som er best posisjonert til å raskt nyttiggjøre seg edge computing. Her vil vi se vekst i bransjens skyaktivitet. Vi forventer at bransjespesifikke suksesshistorier fra skyen vil blomstre fra og med i år.

Nye krav til kompetanse
Krav til ny kompetanse og nye digitale ferdigheter vil øke i takt med utviklingen av skyteknologier. Skybaserte løsninger skaper nye muligheter for bedrifter og ansatte, men utfordringen blir å lære opp ansatte til å bli multiskybrukere. Det vil kreve en kollektiv global innsats på tvers av bedrifter, myndigheter, akademia og bransjeorganer å lære opp og utstyre ansatte med verktøy for å trives med skyinnovasjon. Vi kan forvente et kappløp om topptalenter, som vil stå i kontrast til arbeidsmengden og presset på bakgrunn av den økonomiske nedgangen. Bedrifter må halvere opplæring, omskolere og beholde sine ansatte hvis de skal få gjennomført sin visjon om en skydrevet virksomhet.

- På grunn av den globale økonomiske situasjonen vil selskap fortsette å følge tett med på utgiftene knyttet til skybaserte løsninger. Vi tror allikevel at investeringene vil bestå, og faktisk øke, spesielt på mellomlang og lang sikt. Selskaper som proaktivt utvikler strategier for å adressere og mestre disse nye skytrendene, vil være i en markant bedre posisjon for å realisere en sunn avkastning på sine investeringer i 2023, avslutter Shah.

TCS samarbeider tett med markedsledende cloud hyperscalers, for å gi sin kundebase de beste digitale løsningene og tjenestene. Selskapet fortsetter å støtte store bransjespesifikke skytransformasjonsprosjekter på globalt nivå. For ytterligere informasjon vennligst besøk: https://www.tcs.com/what-we-do/services/cloud.

Emner


Om Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)

TCS er et globalt konsulentselskap som tilbyr IT- og ingeniør-tjenester, integrert med forretningsløsninger. I over 50 år har TCS samarbeidet med flere av verdens største selskaper gjennom deres digitale transformasjonsreiser. Løsningene TCS tilbyr leveres gjennom Location Independent Agile™, som regnes som en av industriens beste leveransemodeller.

Som del av Tata-gruppen, Indias største multinasjonale konsern, har TCS over 615,000 av verdens beste konsulenter i 55 land. Selskapet inntektsførte USD 25,7 milliarder for regnskapsåret avsluttet 31. mars, 2022, og er børsnotert på BSE Limited (tidligere Bombay Stock Exchange) og NSE (National Stock Exchange) i India. TCS sin proaktive holdning til klimaendringer og prisvinnende samfunnsengasjement rundt om i verden har gitt dem en plass på topplister innen bærekraft, slik som Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MSCI Global Sustainability Index og FTSE4Good Emerging Index. For mer informasjon, se www.tcs.com.

Om TCS Nordic

Konsulentselskapet Tata Consultancy Services har vært til stede i Norden siden 1991 og har omtrent 20.000 ansatte som jobber med kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark. I løpet av de siste 13 årene har TCS blitt rangert som den beste leverandøren av IT-konsulenttjenester i Norden hvert eneste år av sine kunder. TCS har også blitt kåret til Top Employer i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Følg @TCS_News for å holde deg oppdatert om TCS globale nyheter.

Kontakter

Roland Bägén

Roland Bägén

Pressekontakt Nordic Head of Marketing & Communication 0046703178024

Velkommen til Tata Consultancy Services TCS!

Om Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)

TCS er et globalt konsulentselskap som tilbyr IT- og ingeniør-tjenester, integrert med forretningsløsninger. I over 56 år har TCS samarbeidet med flere av verdens største selskaper gjennom deres digitale transformasjonsreiser. Som del av Tata-gruppen, Indias største multinasjonale konsern, har TCS over 601,000 av verdens beste konsulenter i 55 land. Selskapet inntektsførte USD 29 milliarder for regnskapsåret avsluttet 31. mars, 2024. TCS sin proaktive holdning til klimaendringer og prisvinnende samfunnsengasjement rundt om i verden har gitt dem en plass på topplister innen bærekraft, slik som MSCI Global Sustainability Index og FTSE4Good Emerging Index. For mer informasjon, se www.tcs.com.

Om TCS Nordic

Konsulentselskapet Tata Consultancy Services har vært til stede i Norden siden 1991 og har omtrent 20.000 ansatte som jobber med kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark. I løpet av de siste 15 årene har TCS blitt rangert som den beste leverandøren av IT-konsulenttjenester i Norden hvert eneste år av sine kunder. TCS har også blitt kåret til Top Employer i Norge 10 år på rad av uavhengige Top Employer Institute.

Tata Consultancy Services TCS
Nydalsveien 33, torgbygget
0484 Oslo
Sweden
Besøk våre andre nyhetsrom