Gå videre til innhold
TCS Cloud Study: Skyteknologi står sentralt for innovasjon, KI og bærekraft

Pressemelding -

TCS Cloud Study: Skyteknologi står sentralt for innovasjon, KI og bærekraft

Ny studie viser at skyen er avgjørende som katalysator for innovasjon for organisasjoners fremtid. Norske bedrifter oppgir at de fremover vil investere i KI og endre strategi for å få best avkastning fra skyen.

Nesten 1000 toppledere fra hele verden har svart på Tata Consultancy Services' (TCS) sin siste undersøkelse Connected Future: How Cloud Drives Business Innovation’, og talen er klar: skyen er fortsatt en langsiktig investeringsprioritet og innovasjon er en viktig driver for skyinvesteringer.

‒Studien bekrefter at en egen skystrategi utgjør avgjørende del av enhver forretningsstrategi. Økt effektivitet, robusthet og fleksibilitet var drivkraften bak den tidlige adopsjonen av skyen, og disse faktorene forblir fortsatt avgjørende. Bedrifter har nå en mer omfattende forståelse av hvordan skyen fremmer forretningsvekst og innovasjon på lang sikt, og de fleste er bare i startfasen av denne reisen, sier Krishnan Ramanujam, President, Enterprise Growth Group, TCS.

Undersøkelsen viser at norske investeringer fremover vil fokusere spesielt på kunstig intelligens (KI), og globalt svarer 75 % av respondentene at de har planer om å investere i KI og maskinlæring de neste to årene. Begge teknologiene er skalerbare og avhengige av tilgang til store mengder data gjennom skyen.

Over en tredjedel av respondentene (37 %) har oppnådd fremgang i sine mål for skybasert innovasjon, gjennom utviklingen av nye forretningsmodeller. Norske selskaper er også tilfredse med sin nåværende skystrategi og ledelse. Dette understreker skyens økende bidrag inn mot bedrifters inntjening.

Økt avkastning og åpenhet om avtrykket til skytjenesteleverandører
I tillegg viser studien at et klart flertall av bedrifter – 67 % – bruker skyteknologi for å oppnå sine bærekraftsmål. Likevel oppgir 43 % av respondentene at de har vanskeligheter med å forstå karbonavtrykket til sine skytjenesteleverandører. Dette tyder på at selv om de fleste respondentene ser på skyen som en viktig – og hittil vellykket – del av deres bærekraftstrategi, og i økende grad bruker skyverktøy for å vurdere sin egen karbonpåvirkning, krever de nå den samme innsikten fra sine leverandører.

Studien avdekker at norske bedrifter har gjort endringer eller vurderer å gjøre endringer i sin skystrategi på grunn av utilstrekkelig avkastning på investeringen. I tillegg ser norske bedrifter for seg at deres investering i skytjenester vil utvikle seg i takt med et utvidet fellesskap for datautveksling og kunnskapsdeling innen databehandling og analyse.

‒Skyen kan bidra til usikkerhet når det gjelder kortsiktig avkastning, men vekst og transformasjon er en langsiktig prosess. Å finne en balanse mellom disse to er en utfordring, men helt nødvendig, og er fullt mulig å oppnå med riktig strategi og planlegging. Dette er av avgjørende betydning fordi skyen nå fungerer som den sentrale digitale strukturen i enhver virksomhet. Den driver kraftige teknologier, og åpner døren for den neste bølgen av innovasjoner både nå og i fremtiden, legger Ramanujam til.

Mange bedrifter ønsker å delta i digitale økosystemer, men for de fleste er det fremdeles en betydelig vei å gå før de kan realisere den fulle verdien. Hele 66 % av bedriftene befinner seg fortsatt i de tidligste stadiene av overgangen til digitale økosystemer. Selv om det har vært betydelig fremgang de siste årene, viser studien at bedriftene fremdeles har en lang vei å gå for å utnytte skyens fulle potensiale.

For å lese hele rapporten og motta ytterligere informasjon, vennligst besøk TCS Global Cloud Study - Key Findings Report.

Emner


Om Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)

TCS er et globalt konsulentselskap som tilbyr IT- og ingeniør-tjenester, integrert med forretningsløsninger. I over 55 år har TCS samarbeidet med flere av verdens største selskaper gjennom deres digitale transformasjonsreiser. Som del av Tata-gruppen, Indias største multinasjonale konsern, har TCS over 614,000 av verdens beste konsulenter i 55 land. Selskapet inntektsførte USD 27,9 milliarder for regnskapsåret avsluttet 31. mars, 2023, og er børsnotert på BSE Limited (tidligere Bombay Stock Exchange) og NSE (National Stock Exchange) i India. TCS sin proaktive holdning til klimaendringer og prisvinnende samfunnsengasjement rundt om i verden har gitt dem en plass på topplister innen bærekraft, slik som Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MSCI Global Sustainability Index og FTSE4Good Emerging Index. For mer informasjon, se www.tcs.com.

Om TCS Nordic

Konsulentselskapet Tata Consultancy Services har vært til stede i Norden siden 1991 og har omtrent 20.000 ansatte som jobber med kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark. I løpet av de siste 14 årene har TCS blitt rangert som den beste leverandøren av IT-konsulenttjenester i Norden hvert eneste år av sine kunder. TCS har også blitt kåret til Top Employer i Norge 9 år på rad av uavhengige Top Employer Institute.

Kontakter

Roland Bägén

Roland Bägén

Pressekontakt Nordic Head of Marketing & Communication 0046703178024

Velkommen til Tata Consultancy Services TCS!

Om Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)

TCS er et globalt konsulentselskap som tilbyr IT- og ingeniør-tjenester, integrert med forretningsløsninger. I over 56 år har TCS samarbeidet med flere av verdens største selskaper gjennom deres digitale transformasjonsreiser. Som del av Tata-gruppen, Indias største multinasjonale konsern, har TCS over 601,000 av verdens beste konsulenter i 55 land. Selskapet inntektsførte USD 29 milliarder for regnskapsåret avsluttet 31. mars, 2024. TCS sin proaktive holdning til klimaendringer og prisvinnende samfunnsengasjement rundt om i verden har gitt dem en plass på topplister innen bærekraft, slik som MSCI Global Sustainability Index og FTSE4Good Emerging Index. For mer informasjon, se www.tcs.com.

Om TCS Nordic

Konsulentselskapet Tata Consultancy Services har vært til stede i Norden siden 1991 og har omtrent 20.000 ansatte som jobber med kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark. I løpet av de siste 15 årene har TCS blitt rangert som den beste leverandøren av IT-konsulenttjenester i Norden hvert eneste år av sine kunder. TCS har også blitt kåret til Top Employer i Norge 10 år på rad av uavhengige Top Employer Institute.

Tata Consultancy Services TCS
Nydalsveien 33, torgbygget
0484 Oslo
Sweden
Besøk våre andre nyhetsrom