Gå videre til innhold
VI ER NORDEN avslutter utstillingen FOLK.  Gjennom en unik og nær forestilling, beveges ulike kunstarter mellom fire aktører og sitt publikum. Forestillingen utleder nye spørsmål om hvordan historien påvirker vår samtid.
VI ER NORDEN avslutter utstillingen FOLK. Gjennom en unik og nær forestilling, beveges ulike kunstarter mellom fire aktører og sitt publikum. Forestillingen utleder nye spørsmål om hvordan historien påvirker vår samtid.

Pressemelding -

FOLK FINISSAGE: VI ER NORDEN

Siste mulighet til å se utstillingen FOLK, før dørene lukkes!

Teknisk museum avslutter utstillingsperioden med å invitere til en sterk og interaktiv forestilling om dekolonialisering. Forestillingen, Vi er Norden, utleder nye spørsmål om hvordan vår kolonialistiske historie påvirker livene våre i dag. Utstillingen kaster lys på hvordan vitenskapelig praksis har ledet til rasisme.

Når: lørdag 14. desember kl. 16-18

Praktisk info

Se og del gjerne på Facebook!

VI ER NORDEN

Gjennom en unik og nær forestilling, beveges ulike kunstarter mellom fire aktører og sitt publikum. Forestillingen utleder nye spørsmål om hvordan historien påvirker vår samtid. Et langt utforskningsarbeid kulminerer i en performance lecture på Teknisk museum. Den kjente kunstneren, norsk-gambiske, Camara Lundestad Joof, har gått sammen med den danske koreografen Ingrid Tranum Velazques, den grønlandske poeten Aka Niviâna og den finsk-samiske skulptøren Stina Aletta Aikio for å utvikle prosjektet.

– Hvordan rister vi av oss 500 års kolonialistisk praksis? Er den så inngrodd i vårt kulturelle DNA at vi ubevisst reproduserer dens fortellinger, spør de seg. Gjelder dette også for kunsten?

KUNSTNERISK UTFORSKNING

Gjennom en sammensmeltning av iscenesatte ritualer, dialoger, foredrag og poesi utforsker Vi er Norden kolonial praksis. Ved både å motsi og spille på lag med hverandres ståsteder, utforsker aktørene sammen hva dekolonialisering betyr i Norden i dag. De dekonstruerer ikke bare sine egne kulturelle posisjoner, men søker også hjelp hos publikum for å finne frem til bedre spørsmål.

Vi er Norden forventes å bli en skjellsettende opplevelse der tanker, som før er tenkt som naturlige, utfordres i lys av historisk og geografisk praksis.

Visningen foregår primært på engelsk, med enkelte passasjer på grønlandsk, samisk, norsk, dansk og finsk.

UTSTILLINGEN FOLK - VITENSKAPELIG RASISME

Kveldens forestilling starter i FOLK, hvor vi inviterer vi til et møte med kuratorene for utstillingen, Ageliki Lefkaditou og Jon Kyllingstad. Utstillingen inviterer de besøkende til å studere eksempler på fortidens raseforskning og dagens genforskning om menneskelig biologisk variasjon. Opp igjennom tidene har mennesker blitt gruppert etter utseende. Fra disse fysiske trekkene dro vi konklusjoner om hva vi kunne forvente oss av adferd og oppførsel. Utallige studier har vært gjort; vitenskapelige arbeider på evolusjon og variasjon, opprinnelser og historier.

I FOLK får de besøkende utforske samspillet mellom vitenskap, på den ene siden, og samfunn og kultur på den andre: Teknologiske muligheter, ulike forhold til helse og medisin, politisk og økonomisk ulikhet, og raseideologiske forestillinger. Hva slags konsekvenser kan denne forskningen få for samfunnet? Og for enkeltmenneskene?

Museet har valgt å ikke fortelle en enkel, lineær historie om vitenskapelig framskritt, men undersøker også sporene etter tidligere tiders raseforskning i moderne vitenskap. Også vår tids forskning på genetisk variasjon reiser vanskelige vitenskapelige, politiske, samfunnsmessige og etiske spørsmål. Det er ikke lett å riste vi av oss hundrevis av år med kolonialistisk vitenskapspraksis.

MUSEER OG KOLONIALISME

Kolonialismen gjorde det mulig å undersøke, samle og stille ut både objekter og mennesker fra hele verden. Paviljongene ved verdensutstillingene og de nasjonale mønstringene viste «primitive» og «eksotiske» mennesker, både for å tilfredsstille nysgjerrighet og å styrke en følelse av vestlig overlegenhet.

Til tross for flere museers forsøk på å håndtere denne koloniale og rasistiske fortid, forblir mange aspekter av vår kolonialhistorie undertrykt fra vårt kollektive minne. Dette arrangementets kunstperspektiv supplerer utstillingens fokus på forskningspraksiser og deres samspill med samfunn og kultur.

Emner


Om Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for utforskende i alle aldre. En viktig del av Teknisk museums samfunnsoppdrag er å formidle sammenhenger mellom teknologi, medisin og kultur over tid. Teknisk museums utstillinger: Museet har over 25 permanente og temporære utstillinger om energi, olje, industri, medisin, fly, biler og tog. Visjonen er å være det mest engasjerende, kunnskapsgivende og morsomste museet. Misjonen er å være nasjonalt referansesenter for forskning, formidling og forvaltning av teknologiens, medisinens og vitenskapens historie og muligheter. Museets ansatte kobler historien med nåtid og fremtid. 

Oslo vitensenter setter undring og opplevelse i fokus. Med over hundre interaktive installasjoner kan du utforske naturvitenskapelige og teknologiske prinsipper innenfor temaene energi, fysiske fenomener, kroppen, matematikk og verdensrommet.

Nasjonalt medisinsk museum viser permanente og temporære inneholder medisinhistoriske utstillinger og har samlinger av gjenstander, bøker og arkivalia. Museet er integrert i Norsk Teknisk Museum.

Kontakter

Laila Andersen

Laila Andersen

Pressekontakt Avdelingsleder for kommunikasjon og marked 90038772
Jill Bottolfsen

Jill Bottolfsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92628011

En gullgruve for nysgjerrige i alle aldre

Nasjonalmuseet for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for utforskende i alle aldre og kåret som Oslo beste opplevelse for barn.

Teknisk museums utstillinger: Museet har over 25 permanente og temporære utstillinger om energi, olje, industri, medisin, fly, biler og tog. Visjonen er å bli Norges mest synlige, dristige og dialogorienterte museum.

Oslo vitensenter setter undring og opplevelse i fokus. Med over hundre interaktive installasjoner kan du utforske naturvitenskapelige og teknologiske prinsipper innenfor temaene energi, fysiske fenomener, kroppen, matematikk og verdensrommet.

Nasjonalt medisinsk museum viser permanente og temporære inneholder medisinhistoriske utstillinger og har samlinger av gjenstander, bøker og arkivalia. Museet er integrert i Norsk Teknisk Museum.

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo
Norge