Gå videre til innhold
Norske barn er Europas mest digitalt kompetente barn, men dessverre også europa-mestre i nettmobbing. Foreldre bør bruke ferien til å ta nett- og mobilpraten med barna. Foto: Martin Fjellanger, Telenor.
Norske barn er Europas mest digitalt kompetente barn, men dessverre også europa-mestre i nettmobbing. Foreldre bør bruke ferien til å ta nett- og mobilpraten med barna. Foto: Martin Fjellanger, Telenor.

Nyhet -

Når voksne logger av

Kronikk av Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge

Norske barn er Europas mest digitalt kompetente barn, men dessverre også europa-mestre i nettmobbing. Foreldre bør bruke ferien til å ta nett- og mobilpraten med barna.

Norske barn innehar to rekorder i Europa. Sammen med svenske barn er våre unger kontinentets mest digitalt kompetente barn. Det er bra. Men dessverre er våre barn samtidig blant de som mobber mest på nett, i følge undersøkelsen EU Kids Online. Mens andelen barn i Norge som sier de opplever nettmobbing har økt fra 13 til 15 prosent på to år, i følge Medietilsynets undersøkelse om barn og medier, nekter foreldrene å innse realitetene. Vi svikter som digitale foreldre når vi tror at dette ikke gjelder våre egne barn. Digitale unger trenger mer digitale voksne.

Gjelder ikke mitt barn
En undersøkelse Penetrace har gjennomført for Telenor blant foreldre med barn i alderen 10-15 år viser at 65 prosent mener nettmobbingen er et problem for dagens barn og unge. Anerkjennelsen er til liten hjelp da kun 15 prosent tror den digitale plagingen angår egne barn. Noen fler, 36 prosent tror mobbingen kan ramme i barnas omgangskrets. Men hele 82 prosent av foreldre tror ikke at nettmobbing er et problem for deres barn. Dette viser at vi lett er for naive når det gjelder mobbing. At mobbingen ikke rammer ditt barn bør ikke være nok til å slå seg til ro. Hva om det er ditt barn som mobber og plager andre?

Få voksne på rett nett
Undersøkelsen viser også mangelfull innsikt i hvor barn og ungdoms digitale liv foregår. Mens voksne nordmenn fortsatt poster sine mat- og feriebilder på Facebook, har de unge for lengst gått videre til nye plattformer. Også plattformer som er beryktet for nettmobbing, som Snapchat og Jodel. Fire av ti foreldre erkjenner at de ikke har nok kunnskap til å håndtere barnas digitale hverdag. For å få bukt med nettmobbingen må foreldrene komme på banen, på riktig arena. Digitale barn trenger mer digitale foreldre.

Å være tilstede der barna er enten det er på fotballbanen eller på den nyeste appen, er en viktig del av foreldrerollen. Norske barn er i gjennomsnitt seks timer på nett og mobil hver eneste dag. Ferske tall fra Medietilsynet viser at blant norske niåringer er 70 prosent av jentene og 60 prosent av guttene på Snapchat. Dette er en av de mest brukte mobbekanalene på nett. Aldersgrensen er 13 år, men den høye deltakelsen overrasker ikke. Ni av ti forelde sier ikke nei når barna vil på sosiale medier. En grunn til dette kan være at hele 86 prosent opplever at barna tilegner seg kunnskap gjennom bruk av mobil og internett.

Roper på skolen
Regjeringens plan for å komme mobbing til livs handler mye om hva skolen skal gjøre og ikke gjøre. Også foreldrene ser til skolen. I vår undersøkelse spurte vi foreldre hvor og fra hvem de ønsker å lære om barns digitale hverdag. Svaret var ikke overraskende skolen. På spørsmål om hva foreldre bekymret seg mest for innen temaet barn og nett, kom svaret «skolen tar ikke stort nok ansvar for riktig bruk av sosiale medier» høyt opp på lista. Hele 35 prosent av oss foreldre går rundt med slike forventninger til skolen.

Bruk Hue, og hjertet
Gjennom vårt arbeid i Norges største skoleturné mot nettmobbing BrukHue, reiser landet rundt og besøker skoler. Rektorer og lærere som ønsker hjelp til å sette nettmobbing på timeplanen mottar oss med åpne armer. Elever får et foredrag på dagtid, foreldre på kveldstid. Dessverre ser vi at bare en av fire inviterte foreldre møter opp. Det er ikke vanskelig å forstå at travle foreldre ikke rekker alt. Men manglende kunnskap om de digitale værestedene for barn og unge gir en risiko for at barnet kan oppleve mobbing eller utsette andre for mobbing, fordi den korrigerende voksenstemmen mangler. Der barna er. På nett.

Voksne tilstede

Våre erfaringer fra samarbeid med og Røde Kors, Medietilsynet og Barnevakten om nettvett i BrukHue-partnerskapet er at en far eller mors tilstedeværelse i barnets digitale kanaler, skaper trygghet, trivsel og er essensiell for å forebygge nettmobbing. Vi er glade for at regjeringens tiltaksplan understreker sammenhengene mellom mobbing på nett og mobbing ellers. Vi håper at regjeringen også tar med seg Djupedalsutvalgets viktige betraktninger om foreldrenes rolle i planarbeidet mot mobbing. Skolene kan ikke ta mobbekampen alene. Det er også foreldrenes ansvar at barna ikke mobber, enten det er på skolen eller på nett. Å være tilstede, og lære seg det grunnleggende om hvor barna er på nett og hva de gjør der - er en viktig start.

Kronikken stod på trykk i VG 1. august 2016. Artikkelen er oppdatert med henvisning til tallgrunnlaget for mobbing blant norske barn som er hentet fra Medietilsynets undersøkelse.

Emner

Kategorier

Vår virksomhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no