Gå videre til innhold
Telenor er til stede gjennom hele Arendalsuka med en rekke egne arrangementer, i tillegg til at våre ledere og teknologieksperter deltar på flere eksterne arenaer. Her fra Telenors eget telt på fjorårets arrangement. Foto: Martin Fjellanger
Telenor er til stede gjennom hele Arendalsuka med en rekke egne arrangementer, i tillegg til at våre ledere og teknologieksperter deltar på flere eksterne arenaer. Her fra Telenors eget telt på fjorårets arrangement. Foto: Martin Fjellanger

Nyhet -

Presseinvitasjon: Telenors program i Arendal

(Fornebu, 7. august 2018) Toppolitikere, næringslivsledere og teknologieksperter møtes i Arendal for å debattere digitaliseringens effekt på klima, konkurransekraft, velferd og sikkerhet i det norske samfunnet.

Norge er ett av verdens mest digitaliserte land. Derfor er områder som kunstig intelligens, dataanalyse og cybersikkerhet hyppig oppe til debatt. Telenor er en sentral bidragsyter i digitaliseringen av Norge, og har en rolle også i samfunnsdebatten.

Telenor er til stede gjennom hele Arendalsuka med en rekke egne arrangementer, i tillegg til at våre ledere og teknologieksperter deltar på flere eksterne arenaer.

Av arrangementene i Telenors egen regi vil vi spesielt trekke frem tre, som alle presenterer ny innsikt og nyheter:

Tirsdag 14. august:
Konsernsjef Sigve Brekke annonserer et nytt samarbeid som skal sette fart på utviklingen av norsk kunstig intelligens. Dagen etter følges tematikken opp med ny innsikt om hvordan skjeve data brukt til kunstig intelligens kan skape negative ringvirkninger uten et moralsk kompass.

Onsdag 15. august:
For første gang i historien møtes sikkerhetstjenestesjefene fra Norge, Sverige, Danmark og Finland på en offentlig arena i Norge. Her deler de sin kunnskap om truslene i cyberspace og utfordringene de ser innenfor digital sikkerhet i Norden. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) utfordres til en duell om landets evne til å beskytte det digitale Norge, og Telenor Norge lanserer fersk innsikt og skaper debatt med en helt fersk rapport; «Digital sikkerhet 2018».

Torsdag 16. august:
UNICEF og Telenor gir et innblikk i unges bruk, deling og holdninger til nakenbilder. En ny undersøkelse bekrefter at nakenbilder florerer blant unge nordmenn, og en betydelig andel av unge jenter deler før de er 16 år. Dette setter rammen for en debatt om følgene av at unge nordmenn i praksis kan være ett klikk unna overgrep eller fengselsstraff, og hva det krever av justis- og utdanningssektoren.

Har du spørsmål om arrangementene eller ønsker å avtale møter med Telenors ledere eller eksperter?
Kontakt Atle Lessum atle.lessum@telenor.com, telefon: 415 05 645 eller
Caroline Lunde caroline.lunde@telenor.com, telefon: 971 55 855.


DETALJERT PROGRAM

HVOR: Telenors arena, Vestre gate 10, Arendal.

NÅR: 13. – 16. august 2018

FULLT PROGRAM OG LENKER TIL LIVESENDINGER FINNES HER: http://www.telenorexpo.no/arendalsuka/

Mandag 13. august

15.00-16.00: En digital revolusjon i utviklingssamarbeid

Arrangør: UD, UNICEF og Telenor

Teknologirevolusjonen kan bidra til bedre og mer effektiv utvikling. Det krever samarbeid mellom næringsliv, sivilsamfunn og akademia. Hvordan kan vi spille på lag nasjonalt og internasjonalt for å oppnå langsiktig vekst, gode resultater og bærekraftige samfunn?

Deltakere:

- Nikolai Astrup, Utviklingsminister

- Camilla Viken, generalsekretær UNICEF Norge

- Sigve Brekke, konsernsjef Telenor Group

17.00-18.00: Svalbard er miljøteknologiens lekegrind: Kan 5G, droner og sensorteknologi løse klimakrisen?

Arrangør: Norge 203040, Telenor

Svalbard er i posisjon til å drive frem klimavennlige løsninger som kan gagne lokalbefolkningen og eksporteres til andre land.

Snøhetta, DNV GL, Hurtigruten, Telenor, Elektroforeningen, Ruter, Xynteo, WWF og ZERO bidrar til at Svalbard blir et utstillingsvindu for gode klimaløsninger, og piloter som vil lede Svalbard mot et nullutslippssamfunn.

Deltakere:

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell fra WWF Verdens naturfond

Berit Svendsen, CEO Telenor Norge

Guttorm Albrigt Hansen, Telenor Svalbard

Jørn Henriksen, Hurtigruten

Marius Holm, leder for Zero (moderator)

Tirsdag 14. august:

14.15-15.30: Kunstig intelligens – en nasjonal strategi

Arrangør: NTNU, SINTEF, Telenor

Kombinasjonen av økende datamengder, smarttelefoner, kjappere datamaskiner og teoretiske gjennombrudd har gjort at utviklingen innen kunstig intelligens (AI) nå akselererer. Men; ifølge Abelia er Norge en sinke innen utviklingen av kunstig intelligens,ogTelenor har etterlyst en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Hva skal til for å samle norske virksomheter om en slik norsk strategi for AI? Vi kjører debatt og lanserer en ny samarbeidsmodell for å sette fart på utviklingen av norsk kunstig intelligens.

Deltakere:

- Rune Bjerke, konsernsjef DNB

- Jannicke Nilsson, EVP COO Equinor

- Pierre Sames, forskningsdirektør DNV GL

- Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia

- Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

- Bjarne Foss, prorektor for forskning NTNU

- Sigve Brekke, konsernsjef Telenor


Onsdag 15. august

09.00-10.15: Digitale trusler – og de som står bak

Arrangør: Telenor og PST

For første gang i historien møtes sikkerhetstjenestesjefene fra Norge, Sverige, Danmark og Finland på en offentlig arena i Norge.15. august presenterer de sin innsikt om truslene i cyberspace og hvilke utfordringer de ser innenfor digital sikkerhet i Norden. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) utfordres til en duell om landets evne til å beskytte digitale Norge, og Telenor lanserer en fersk utgave av rapporten Digital sikkerhet 2018.

Både PST og E-tjenesten løfter det digitale rom frem som hovedkanalen for aktører som ønsker å påvirke, sabotere eller spionere på norske interesser. Samtidig stiger kriminalitet utført med digitale virkemidler. Hvilke trusler står vi ovenfor i Norge og Norden? Hva må til for at Norge - et av verdens mest digitaliserte land - også evner å beskytte seg selv mot de nye truslene?

Deltakere:

- Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp)

- Nestleder Energi- og miljøkomiteen Espen Barth Eide (Ap)

- Sjef PST, Marie Benedicte Bjørnland (Norge)

- PET-sjef, Finn Borch Andersen (Danmark)

- Säpo-sjef Klas Friberg (Sverige)

- Sjef for SUPO, Antti-Juha Pelttari (Finland)

- Berit Svendsen CEO Telenor Norge

- Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør Telenor Norge

- Aslak Bonde, moderator

12.45-14.00: Skjeve data og slemme roboter: Hvordan gi kunstig intelligens moralsk kompass?

Arrangør: Datatilsynet, Telenor

Flere og flere av beslutningene blir tatt for oss av algoritmer og kunstig intelligens. Kunstig intelligens beregner hvor fort den selvkjørende bilen din skal kjøre, hjelper legen med å diagnostisere deg og avgjør om du skal motta trygdeytelse.

Hva skjer når dataene blir skjeve og kunstig intelligens går på etikken løs?

Telenor presenterer ny innsikt hva som skjer med data uten moralsk kompass og stiller spørsmål om hvilke rammer vi trenger for å realisere mulighetene innen kunstig intelligens i Norge.

Deltakere:

- Monica Mæland (H), Kommunal- og moderniseringsminister

- Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

- Torbjørn Larsen, teknologidirektør i NAV

- Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter

- Nicolai Pfeiffer, Chief Privacy Officer, Telenor Group

- Veslemøy Østrem, moderator

14.30-15.30: Ingen digitalisering uten infrastruktur i verdensklasse?

Arrangør: Telenor Norge, Telia og Lyse

Den kommersielle telekombransjen er grunnmuren for digitalisering av Norge. God konkurranse og forutsigbare rammevilkår er kritisk for å sikre nordmenn en digital infrastruktur i verdensklasse. Hva mener bransjen selv, hvilke trender og utfordringer står telekommunikasjonsbransjen overfor i dag og i morgen?

Bransjen utfordrer samferdselspolitikken om konkrete tiltak som følger opp regjeringens intensjon om ta ledelsen i 5G-løpet, og målet om å sikre høyhastighets bredbånd til alle nordmenn.

Deltakere:

- Håkon Haugli, adm. dir. i Abelia

- Harald Wium Lie, partner i AnalysysMason,

- Berit Svendsen, CEO Telenor Norge

- Abraham Foss, Telia Norge

- Toril Nag, Lyse

- Tommy Skjervold, statssekretær for FrP i Samferdselsdepartementet

- Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Ap og fraksjonsleder i transport- og kommunikasjonskomiteen

- Helge Orten, stortingsrepresentant for Høyre og leder av transport- og kommunikasjonskomiteen

- Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Torsdag 16. august

09.00-10.00: Deling av nakenbilder – straff eller tilgivelse?

Arrangør: Telenor og UNICEF

UNICEF og Telenor legger frem en undersøkelse som bekrefter at nakenbilder florerer blant unge nordmenn. I praksis er mange kun ett klikk unna fengsel eller overgrep.

I Danmark står 1004 unge tiltalt etter §235 Distribusjon av Børneporno for å ha delt en overgrepsvideo. Bør norsk politi og påtalemyndighet legge seg på samme linje? Hvilken straff er riktig virkemiddel for unge bildedelere?

Deltakere:

- Sveinung Rotevatn, statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet (V)

- Ketil Haukaas, sjef for Kripos

- Åsgunn Lyngedal, stortingsrepresentant (Ap)

- Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (H)

- Mogens Albæk, psykologspesialist i Barnehuset, Kristiansand

- Ivar Stokkereit, fagansvarlig for barns rettigheter, UNICEF

- Hans-Marius Tessem, leder for Slettmeg.no

- Ana Brodtkorb, leder samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge

- Kristin Oudmayer, fagansvarlig for oppvekst og inkludering i UNICEF

10.30-12.00: Future lounge: Smarte ting for smartere kommuner

Arrangør: Telenor

I en internasjonal FN-kartlegging av digitalisering i offentlig sektor kåres danskene til verdensmestere, mens Norge klatrer til en 14. plass. «Ikke noe å være stolt av» sier flere teknologiledere. For det står jo ikke på teknologimulighetene.

Sammen med partnere vil Telenor under «Future lounge» vise frem konkrete eksempler på hvordan tingenes internett bidrar til å realisere smart næringsliv og kommuner.

Bærum kommune, Telenor og Accenture vise hvordan et telefonselskap, noen konsulenter og en kommune bruker teknologi for å få renere luft.

Deltakere:

Monica Mæland (H), Kommunal- og moderniseringsminister

Robert Steen (AP), finansbyråd i Oslo

Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører i Bærum

André Bondevik, daglig leder AgdIR AS

Max Tangen, CEO 7Sense

Wenche P. Dehli, Helse- og sosialdirektør Kristiansand kommune

Tonje Sandberg, CEO Accenture Norway

Berit Svendsen, CEO Telenor Norge Rune Wilhelmsen, leder for Smart Havbruk Telenor Norge

Ove Fredheim, leder for Telenor bedrift


Emner

Pressekontakt

Caroline Lunde

Caroline Lunde

Kommunikasjonsdirektør Områder: Samfunn og sikkerhet 971 55 855