Gå videre til innhold

Nyhet -

Telenor mener: Ekom en sentral del av infrastrukturutbyggingen

(Oslo 25.04 2017) Dersom fremtidens transportsystem skal oppnå sine hovedmålsettinger for transportpolitikken, vil også utbyggingen av tilstrekkelig ekominfrastruktur være en forutsetning, skriver Telenor i sitt innspill til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan.

Telenors viktigste innspill til Stortingets behandling er:

  • Tilstrekkelig digital kapasitet er en nødvendighet for å ta i bruk teknologiske muligheter og nå mål på dette området som er beskrevet i NTP.
  • Ekompolitikken og myndighetenes regulering av sektoren bør begrense særreguleringer, og legge til rette for at innovasjon og investeringer lønner seg.
  • Myndighetene må ta nødvendige grep for bedre å tilrettelegge for utbygging av fiber i Norge, og endre reguleringer som hemmer dette.
  • Viktigheten av myndighetenes tilrettelegging, og godt samarbeid mellom myndigheter og bransjen, for å sikre at 5G raskt og effektivt kan etableres i Norge.
  • Stortinget bør tydeliggjøre hva formålet med den foreslåtte pilot for alternativt kjernenett skal være, og hvordan en evt. pilot kan bidra til bedre beslutning om redusert sårbarhet i infrastrukturen.
  • Det bør utarbeides en digital transportplan for mer strategisk arbeid med å realiseres potensial og nå målene beskrevet i NTP om fremtidens mobilitet og teknologiske muligheter.

Hele Telenors innspill er vedlagt.

Representanter fra Telenor deltar på høringen i Stortinget i dag, onsdag 26. april.

For ytterligere kontakt:

Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør Telenor Norge, telefon: 911 55 381, e-post: torild.uribarri@telenor.com

Emner

Vår virksomhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge. Vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i Norden og Asia. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no