Pressemelding -

Endringer i Telenor Norge

(Fornebu, 3. april 2024) Telenor Norge gjør endringer i tre divisjoner. Selskapet skal skape mer verdi for kundene, og tar i bruk ny teknologi som muliggjør digitalisering og automatisering av viktige arbeidsprosesser – samtidig utforskes nye arbeidsmåter. Endringene fører også til nedbemanning.

– Omgivelsene våre er i stor endring, digitaliseringen skyter fart og åpner for nye muligheter. For å møte kundenes behov må vi digitalisere og utforske nye arbeidsmåter. Dette fører til organisasjonsendringer, bortfall av roller og bortfall av manuelle arbeidsoppgaver, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen.

Endringene, som innføres fra 1. mai, vil innebære nedbemanning av rett i overkant av 100 ansatte i selskapet. I tillegg vil Telenor gjennomføre en betydelig reduksjon i antall vikarer og konsulenter.

Som en del av dette er det bestemt at kundesenteret i Rørvik avvikles. Telenor har to avdelinger i Rørvik; et kundesenter med 35 medarbeidere, og øvrig virksomhet med 37 ansatte som primært arbeider med fakturering og betaling for Telenor Norge. Det er kun kundesenteret som omfattes av endringen, og Telenor vil fortsatt ha tilstedeværelse i Rørvik etter denne endringen. 

– Nå er vi opptatt av å gjennomføre endringene på en ryddig og god måte, og sørge for en så god ivaretakelse som mulig av de som blir berørt av nedbemanningen. Dette er en tung beskjed å motta, og vi gjør det vi kan for å hjelpe berørte medarbeidere til å finne annet arbeid. Fast ansatte som blir berørt av bemanningsreduksjon vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand, sier Engebretsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bård Flaarønning, kommunikasjonsdirektør Telenor Norge, telefon: 975 86 971, e-post: bard.flaaronning@telenor.no

eller ring Telenors pressetelefon: 800 80 900

Emner

  • Telekommunikasjon, mobiltelefoni

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge. Vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i Norden og Asia. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Kontakter

Bård Flaarønning

Kommunikasjonsdirektør Telenor Norge 97586971