Gå videre til innhold
Ny ledningsforskrift gir ny giv for bredbåndsutbygging

Pressemelding -

Ny ledningsforskrift gir ny giv for bredbåndsutbygging

(Fornebu 29. november 2017) Regjeringen har i dag fastsatt nye regler for fremføring av bredbåndskabler. Dette vil gjøre det enklere og billigere å etablere ledningsanlegg som strømnett og bredbånd i hele landet. Telenor mener de kan effektivisere 15-25 prosent på enkeltprosjekter med de nye reglene, og vil nå vurdere utbygging av tidligere ulønnsomme prosjekter.

Gravekostnadene utgjør gjerne 70–80 prosent av kostnadene for fremføring av bredbånd i offentlig vei. Det har vært ulik praksis og gebyrregimer i kommunene. Dette har gjort det både unødvendig byråkratisk, tidkrevende og dyrt å bygge ut bredbånd, fiber og elektrisitetsnett.

Bygger ut raskere på flere steder
- Endelig har vi fått den siste avklaringen, dette har bransjen ventet på! For Telenor betyr dette at vi i 2018 vil bygge ut bredbånd og 4G raskere og flere steder i landet. Dette er den beste julegaven bransjen og våre kunder kunne få, sier Berit Svendsen, Norgessjef i Telenor.

Et nett som når alle, som er raskt nok til å levere fremtidens tjenester og som er trygt, vil være en forutsetning for at det norske samfunnet skal kunne utnytte mulighetene ny teknologi gir. Telenors målsetning er 40 prosent andel i bredbåndsmarkedet i løpet av 2020, en utbygging som for Telenor også er avgjørende for å få på plass 5G i tråd med ambisjonene.

Midlene vil rekke lenger
- Regjeringens fastsettelse av nye nasjonale graveregler vil bety at midlene vi investerer i infrastrukturen vil rekke enda lenger, og at flere kommunale flaskehalser blir fjernet. Dette vil gi betydelig mer forutsigbarhet i utbyggingen og er godt nytt for nordmenn som venter på fiber, sier Svendsen.

Telenor er svært tilfreds med regjeringens nye regler for fremføring av bredbåndskabler. Dette betyr mye for kundene våre, sier Berit Svendsen, Norgessjef i Telenor.

Norges 426 kommuner har hatt utallige ulike regler, gebyrer og praksis for fremføring av fiber i offentlig grunn. - Dette har forsinket og fordyret utbyggingen av bredbånd, særlig i de største byene. Derfor er det svært gledelig og sårt tiltrengt at samferdselsministeren nå forenkler reglene, sier Svendsen

Effektiviserer 15-25 prosent
Telenors regnestykke viser muligheter for kostnadsreduksjon i forbindelse med fremføring av infrastruktur for elektronisk kommunikasjon på mellom 15 og 25 prosent på enkeltprosjekter. Selskapet har begynt å gjennomgå områder som ikke har vært lønnsomme for fiberutbygging med de gamle reglene. Eksempelvis Raufoss, Moss og Sarpsborg kan nå bli lønnsomme for utbygging med de nye reglene.

- De nye reglene vil også gjøre det mulig med mer gjenbruk av eksisterende infrastruktur og at prosjektene blir 40 prosent mer miljøeffektive. Blant annet ved å slå fast at vi kan føre frem fiber i eksisterende strømstolper og ved microtrenching, sier Berit Svendsen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.com eller 

Magnus Line, pressekontakt i Telenor Norge
Tlf: 415 00 632, e-post: magnus.isaksen-line@telenor.comeller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Emner

Kategorier


Telenor Norge AS er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge. Vi har 3900 medarbeidere fordelt på 24 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 13 land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Pressekontakt

Magnus Line

Magnus Line

Informasjonssjef Områder: Bredbånd og fasttelefon 415 00 632

Vår virksomhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no