Pressemelding -

Telenor, Aker og Cognite etablerer software sikkerhetsselskap

(Fornebu, 2. mai 2022) Telenor, Aker, via Aker Capital («Aker») og Cognite etablerer et software sikkerhetsselskap rettet mot industri og operasjonell teknologi. Nyetableringen Omny vil fylle et tomrom i markedet for cybersikkerhet – et stort udekket behov for software som forebygger dataangrep og sikrer bedriftenes operative virksomhet. Ambisjonen er å bygge et norsk softwareselskap som er globalt ledende på operasjonell industriell sikkerhet.

– Telenor har sikkerhetsekspertise og et markedsapparat, sier konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen. - Aker har industriell kunnskap, og Cognite har spisskompetanse på software og innovasjonskraft, sier konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke. De to mener de som et lag utfyller hverandre og vil være i en unik posisjon til å løse sikkerhetsutfordringer for bedrifter og offentlige virksomheter.

Anslagsvis 90 prosent av tilgjengelig informasjon i dag, fantes ikke for to år siden. Behovet for å sikre data og informasjon i skytjenester vokser raskt. Digitalisering og kobling av maskiner på nett (IoT) gjør virksomheter mer effektive, men også mer sårbare overfor trusselaktører. Frem vokser det et betydelig marked for løsninger som skal forhindre digitale sabotasjeangrep mot bedrifter og produksjon som er koblet til internett og kontrollsystemer.

Internasjonale ambisjoner

Omny vil utvikle software som bidrar til å sikre industribedrifter og kritisk infrastruktur, som for eksempel olje- og gassproduksjon, strømforsyning, offentlige virksomheter og sykehusdrift. Produktet vil utvikles i tett samarbeid med pilotkunder innenfor industrisektoren, og vil bruke Cognites dataplattform, Cognite Data Fusion, som grunnlag. Cognite Data Fusion hjelper industribedrifter med å samle og koble sammen store mengder data, slik at de kan overvåke trender og forbedre driften. Innen cybersikkerhet skaper dette muligheter for å forhindre angrep og ta datadrevne beslutninger for å begrense skaden og opprettholde kritiske funksjoner.

Selskapet vil lansere et kommersielt produkt til det norske bedriftsmarkedet i 2023 gjennom Telenors salgsorganisasjon. I løpet av 2024 er ambisjonen å lansere produktet internasjonalt.

Ledende software-sikkerhetsselskap

– Med en av Norges største IT-sikkerhetsoperasjoner, ber flere av bedriftskundene oss om bistand for også å sikre operasjonell teknologi. Tjenestene Omny utvikler vil ytterligere forsterke vår evne til å levere helhetlige sikkerhetstjenester på tvers av IT og operasjonell teknologi. Aker har de siste 5-6 årene spilt en aktiv rolle i etablering og utvikling av industrielle softwareselskaper. Ved å gå sammen med så solide samarbeidspartnere, vil vi levere sikkerhetstjenester som i dag ikke finnes i markedet, sier Brekke.

Endelige eierandeler i Omny vil være Telenor 50 prosent, Aker 44,2 prosent og Cognite, som har utviklet programvaren så langt, 5,8 prosent.

– Omny er en naturlig forlengelse av Akers satsing på vekstområdet industrielle softwareselskaper utgjør. I kjent stil rendyrker vi våre selskaper. Cognite og Aize fokuserer på sin kjernevirksomhet. Sammen med Telenor har Aker globale ambisjoner og vil bygge Omny til å bli et ledende industrielt software sikkerhetsselskap, og det er betryggende å ha med Telenor, som har en unik forståelse av avanserte trusselaktører og lang erfaring med å beskytte kritisk infrastruktur, sier Øyvind Eriksen.

Unikt produkt

Overvåking via nettbaserte tjenester (network monitoring) er tradisjonelle sikkerhetsløsninger som slår alarm ved et dataangrep, men varselet sier ikke uten videre noe om hvilke industrielle systemer som angripes eller noe om hvor alvorlig angrepet er for produksjon og oppetid.

– Det unike med vårt produkt er evnen til å sette alarmen i kontekst med både det digitale og det fysiske. Hvis uvedkommende prøver å gjennomføre digital sabotasje mot en bedrift, vil programvaren gjennom overvåking og konsekvensforståelse fortelle nøyaktig hvilket system som blir påvirket og hvor kritisk dette systemet er for kunden. For å beskytte seg mot inntrengere, må bedriften ha oversikt over alle potensielle sårbarheter i egne systemer og virksomheter. Vi har på forhånd laget en digital tvilling av den fysiske virksomheten, og har identifisert risikoforhold, aksjoner og konsekvenser, sier selskapets påtroppende styreleder John Markus Lervik, som var grunnlegger av Cognite sammen med Aker.

Sigve Brekke og Øyvind Eriksen går inn i styret, og det er igansgatt en prosess for å ansette daglig leder. Fra starten vil Omny ha 15 medarbeidere, og i løpet av ett år er planen å ekspandere betydelig. Transaksjonen skal godkjennes av Konkurransetilsynet i Norge og Danmark, noe som forventes i annet kvartal 2022.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, anders.krokan@telenor.no eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Emner

  • Data, telekom, IT

Kategorier

  • samfunnsansvar
  • datatrafikk
  • sikkerhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Kontakter

Anders Krokan

Pressesjef 952 09 037