Pressemelding -

Telenor bygger mobildekning i Antarktis

(Antarktis, 6. februar 2024) Det er en historisk begivenhet når Telenor åpner verdens sørligste basestasjon i Antarktis. Basestasjonen driftes fra verdens nordligste på Svalbard.

Den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis har nå fått en utstrakt dekning i området rundt forskningsstasjonen. Troll er det sentrale navet i et internasjonalt forskningssamarbeid som skal komme verdenssamfunnet til gode.

I februar ble basestasjonen satt i drift, og området rundt Troll forskningsstasjon er koblet til omverden. Det spesielle med denne basestasjonen, foruten at den er verdens sørligste kommersielle, er at den driftes av Telenor Svalbard, som også har ansvaret for å drifte verdens nordligste basestasjon i Ny-Ålesund.

Å drifte mobilnett i polare strøk er krevende. Dette har Telenor erfaring med, og tatt hensyn til i Antarktis. Foto: Norsk Polarinstitutt

Erfaring med drift i polare strøk

Leder for Telenor Svalbard, Christian Skottun, vektlegger at godt samarbeid med Norsk Polarinstitutt ligger til grunn for opprettelse av mobildekning i Antarktis.

– Det har vært en god dialog med Norsk Polarinstitutt om mulighetene en basestasjon i Antarktis gir. Telenor har gjennom sin tilstedeværelse på Svalbard lang erfaring med å bygge og drifte mobilnett i arktiske strøk. For de to arktiske polarområdene er det avgjørende med mobildekning. For forskningsmiljøene er det særlig attraktivt å kunne ta i bruk mobilteknologi i innhentingen av data fra feltarbeid. Mobildekning gir dessuten nye muligheter for forskning og miljøovervåking i Antarktis.

For annen ferdsel i polare strøk gir det også en ny trygghetsdimensjon at det nå er mobildekning rundt de polare forskningsstasjonene.

– Mobildekning er et steg fremover for teknologiutviklinga på Troll. I tillegg gir det nye muligheter innen forskning og overvåking i Dronning Maud Land, sier Polarinstituttets direktør, Camilla Brekke.

Tett samarbeid med satellittoperatør

Telenor Svalbard har i tillegg til tett samarbeid med Norsk Polarinstitutt også samarbeid med Kongsberg Satellite Services (KSAT), som er ansvarlig for selve kommunikasjonstjenesten ut fra Troll- stasjonen. KSAT eier og driver TrollSat, en av verdens viktigste bakkestasjoner for innsamling av data fra blant annet klima- og miljøovervåkingssatellitter, som er samlokalisert med forskningsstasjonen på Troll. KSAT er ansvarlig for at satellittbasert informasjon blir sendt ut fra Troll til brukere over hele verden.

– Full mobildekning på Troll hjelper også våre brukere og det forenkler kommunikasjonen med omverdenen. Vi er derfor glade for at satellitt-linken utfra Troll også kan bli benyttet til mobil telefontrafikk, sier Rolf Skatteboe, administrerende direktør i KSAT.

Nye muligheter innen forskning

Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge er stolt og glad for at Telenor har bidratt til at det nå er mobilforbindelse mellom de norske polarområdene.

– Vårt samfunnsoppdrag er blant annet å tilby teknologi som gjør forskningsarbeid enklere. Vi ser at fremveksten av våre nye teknologiske løsninger gir nye muligheter for forskningen, sier Engebretsen.

Her tester Einar Jenssen kvaliteten på mobilforbindelse fra Antarktis. Han jobber til daglig i Telenor Svalbard, og har vært sentral i oppbygging av forbindelsen fra pol til pol. Basestasjonen i Antarktis skal driftes fra Svalbard. Foto: Norsk Polarinstitutt.

Basestasjonen i Antarktis

God planlegging har muliggjort et slikt prosjekt. Antarktis er ikke et sted hvor man enkelt får tak i reservedeler og noen lokale tilpasninger er derfor helt nødvendig, med god hjelp fra personell tilknyttet til forskningsstasjonen.

Installasjonen vil være utsatt for harde påkjenninger med vindstyrke over 300km/h, stein og grus som løftes av vinden og svært lave temperaturer gjennom den Antarktiske vinteren.

For ytterligere informasjon:

Christian Skottun, leder for Telenor Svalbard, telefon +47 951 42 699, e-post: christian.skottun@telenor.no

Roald Orheim, informasjonssjef Telenor Norge, telefon +47 957 74 993, e-post: roald.orheim@telenor.no

Emner

  • Telekommunikasjon, mobiltelefoni

Kategorier

  • basestasjon
  • samfunnsansvar
  • dekning
  • mobil
  • antarktis

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge. Vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i Norden og Asia. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Kontakter

Roald Orheim

Informasjonssjef 957 74 993