Gå videre til innhold
Telenor moderniserer teknologi- og fastnettvirksomheten

Pressemelding -

Telenor moderniserer teknologi- og fastnettvirksomheten

(Fornebu, 16. september 2015) Telenor Norge fortsetter moderniseringsprogrammet i fastnettvirksomheten. Samtidig effektiviserer selskapet teknologiorganisasjonen. Arbeidet skal forenkle arbeidsprosesser og sikre en mer effektiv utbygging av infrastruktur og utvikling av nye tjenester.

– Den teknologiske utviklingen i telekombransjen skjer svært raskt og både den nasjonale og internasjonale konkurransen er krevende. For at Telenor fortsatt skal være den beste telekomaktøren i det norske markedet i årene som kommer, er vi nødt til å modernisere. Endringene vi nå gjennomfører vil dessverre føre til noe overtallighet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Avslutter konsulentavtaler
Telenor Norge har i dag rundt 1000 ansatte i teknologidivisjonen og i overkant av 400 ansatte i fastnettsvirksomheten. Endringene vil medføre en bemanningsreduksjon på om lag 170 fast ansatte i de to divisjonene.

– Organisasjonsendringer og overtallighet er krevende for de som blir berørt, og vår jobb er nå å sørge for gode og ryddige prosesser med god informasjon. Vi ser nå på hvordan vi kan løse deler av overtalligheten med naturlig avgang, AFP-avtaler eller andre løsninger. Telenor vil også fortsette å redusere bruken av eksterne konsulenter, som medfører at kontrakter med om lag 85 konsulenter vil bli avsluttet, sier Svendsen.

Rask teknologiutvikling
– Det er i underkant av tre år siden vi introduserte 4G, og allerede har ni av ti tilgang på 4G fra Telenor i Norge. Dette illustrerer hvor fort utviklingen har gått, og vi tror utviklingstakten vil øke de neste årene. Samtidig mister vi om lag 100.000 kunder på fasttelefonen årlig og dette reduserer inntektsgrunnlaget. For at Telenor fortsatt skal lede an i teknologiutviklingen må vi gjøre endringer. Vi reduserer blant annet nivåer internt og slår sammen like funksjoner. Målet er å forenkle arbeidsprosesser og sikre en mer effektiv utbygging av infrastruktur og utvikling av nye tjenester, sier Svendsen.

Endringene i teknologi- og fastnettdivisjonen trer i kraft fra 1. november.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 911 55 381, e-post: torild.uribarri@telenor.com

Emner


Telenor Norge er landets største leverandør av tele- og datatjenester. Via vårt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredbånd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger også tjenester til andre telekom-operatører.Vi har 4200 medarbeidere fordelt på over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. 

Vår virksomhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge. Vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i Norden og Asia. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no