Gå videre til innhold
Ny rapport om matsvinn og matredding

Pressemelding -

Ny rapport om matsvinn og matredding

I rapporten «Matsvinn og Matredding» går Too Good To Go nærmere inn på utviklingen i appen i 2021 og funn fra en ny forbrukerundersøkelse.

2,2 millioner forundringsposer med overskuddsvarer ble reddet gjennom matredder-appen Too Good To Go i 2021, noe som tilsvarer varer til en verdi av 290 millioner kroner. Antall reddede poser med overskuddsvarer, matbedrifter i appen og brukere har økt betraktelig det siste året.

7 millioner solgte forundringsposer
Siden appen kom til Norge i 2016 er det snart solgt 7 millioner slike poser med overskuddsvarer.

– Rapporten forklarer bakgrunnen for veksten, hvor vi tror det er mer å hente og hva vi gjør av initiativer utover selve appen, sier Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Too Good To Go.

– Vi har også inkludert funn fra en forbrukerundersøkelse om nordmenns forhold til matsvinn og matredding, som Norstat har gjort for oss. Det gjør oss bedre rustet til å identifisere utfordringer, informere godt og lage skreddersydde tiltak i kampen mot matsvinn, sier hun.

Undersøkelsen er gjennomført blant 1000 respondenter på landsbasis.

Noen funn:

 • 84 prosent av respondentene sier de har et bevisst forhold til matsvinn, men 4 av 5 kaster mat. Matkasting er vanligere blant de unge enn blant de eldre i undersøkelsen.

 • Brød og bakervarer, frukt og grønt og middagsrester er maten som flest kaster.

 • Hovedårsakene til at vi kaster mat er at den har gått ut på dato, at vi glemmer varer vi har og at vi lager for store porsjoner.

 • Dette skal til for at vi kaster mindre mat hjemme: Orden på kjøkkenet, planlegging av innkjøp og/eller måltider og bedre ferdigheter som restekokk.

 • 40 prosent av respondentene mener de kan spare minst 1000 kroner i måneden ved å planlegge innkjøp bedre og bruke opp restene.

 • 78 prosent av de spurte mener at forbrukerne har hovedansvaret for å redusere matsvinnet i Norge, etterfulgt av dagligvarebutikker (54 prosent), matprodusenter/leverandører (46 prosent), serveringsbransjen (33 prosent) og myndighetene (33 prosent).

 • 74 prosent er motiverte for å gjøre mer for å redusere matsvinn i hverdagen, samtidig som de mener at matbransjen må ta sin del av ansvaret. 84 prosent ønsker at det innføres en matkastelov.

  Hovedrapporten om matsvinn viser at det årlig kastes 453.650 tonn mat i Norge. Matbransjen og forbrukere står for rundt halvparten av svinnet hver. Fra 2015 til 2020 ble svinnet redusert med 10 prosent, mens målet var 15 prosent.

  – Matredding er heldigvis blitt vanligere enn for noen år siden, og det skjer mye bra, men svinn-kuttene i Norge skjer ikke raskt nok, sier Kallum.

  – Hvis vi skal nå målet om å halvere matsvinnet innen 2030, må enda flere bli matreddere – både forbrukere og matbedrifter – og det må komme flere tiltak. Vi er for eksempel positive til at det innføres en matkastelov, sier Kallum.

  Om undersøkelsen
  Gjennomført av Norstat på vegne av Too Good To Go i desember 2021. Landsdekkende webundersøkelse blant 1000 respondenter, gjennomført på e-post. Rullerende svaralternativer og mulighet for å gi flere enn ett svar der det er naturlig. Spørsmål relatert til matsvinn, matvaner og miljø.

  Kontakt
  Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Too Good To Go, lkallum@toogoodtogo.no, 991 07 900

  Emner


  Om Too Good To Go

  Matredder-app som finnes i 17 land. Knytter butikker og andre matbedrifter med varer til overs sammen med folk som vil kjøpe maten til redusert pris. Appen har nå 1,6 millioner brukere i Norge.

  Siden Too Good To Go kom til Norge i 2016 er det solgt 6,9 millioner forundringsposer med overskuddsvarer gjennom appen. 2,2 millioner av disse ble solgt i 2021, noe som er en vekst på rundt femti prosent sammenlignet med året før.

  På landsbasis redder 4000 matbedrifter overskuddsvarer gjennom appen – rundt seksti prosent flere enn for ett år siden. Appen er ett av flere tiltak de kan ta i bruk for å slippe å kaste mat.

  Too Good To Go samarbeider også med aktører i matbransjen om å sette matsvinn på agendaen, og jobber for å inspirere til svinn-kutt gjennom ulike kanaler.

  Kontakter

  Johan Ingemarsson

  Johan Ingemarsson

  Pressekontakt Daglig leder 958 46 870

  Vi bekjemper matsvinn og selger overskuddsmat gjennom appen vår

  Too Good To Go tilrettelegger for at folk kan redde overskuddsmat fra butikker og spisesteder over hele landet – måltider som ellers ville endt opp som matsvinn. Selskapet så dagens lys i København i 2015, fikk fotfeste i Norge i 2016 og finnes nå i 17 land.

  Too Good To Go
  Tordenskiolds gate 2
  0160 Oslo
  Norge