Gå videre til innhold
Rapport om matvaner og matsvinn

Pressemelding -

Rapport om matvaner og matsvinn

Hva har skjedd med nordmenns matvaner og holdninger til matsvinn i koronatiden? Norstat har gjort en undersøkelse for Too Good To Go blant 1000 respondenter på landsbasis, og funnene er oppsummert i vedlagte rapport, som også kan lastes ned her.

Du finner også litt informasjon om utviklingen innen matredding, som det har vært rekordstor interesse for det siste året, og noen matreddertips.

Noen funn:

  • 4 av 10 nordmenn har «i stor grad» et bevisst forhold til matkasting. Hvis vi også inkluderer de som svarer «i ganske stor grad», ligger bevisstheten på 85 prosent. De eldste er «best i klassen».
  • Vi kaster fortsatt mye; 4 av 5 sier at det hender de kaster mat. De yngste kaster mest.
  • Vanligst er det å kaste middagsrester, etterfulgt av frukt og grønt og brød. Hovedgrunnen til at vi kaster mat er at vi glemmer varer vi har liggende, etterfulgt av det å lage for store porsjoner og datoskrekk.
  • 1 av 5 har fått nye matvaner i koronatiden, og 1 av 4 er blitt flinkere på kjøkkenet. De lager flere av måltidene selv, er mer kreative og bruker opp restene i større grad enn før. De yngste respondentene er blitt ekstra flinke til å lage mat den siste tiden.
  • 17 % kaster mindre mat nå enn før pandemien.
  • Folk har et optimistisk syn på fremtiden. Nesten alle vil gjøre mer for å redusere svinnet sitt, og 7 av 10 tror det er realistisk at de slutter å kaste mat.

Visste du forresten at Too Good To Go har eksistert i 5 år nå? Da vi startet opp i Norge i 2016 var mange skeptiske. Spisesteder ville helst ikke innrømme at de hadde matsvinn, og flere vi traff hadde liten tro på at folk ville legge ut på redningsaksjon for å hente overskuddsmat. 

Siden har vi vært vitne til en positiv utvikling. De fleste butikker og spisesteder er nå åpne om matsvinnproblemet og jobber for å innføre tiltak, og hver uke reddes det 40.000 poser med overskuddsmat gjennom appen.

Om undersøkelsen
Gjennomført av Norstat på vegne av Too Good To Go i desember 2020. Landsdekkende webundersøkelse blant 1000 respondenter, gjennomført på e-post. Rullerende svaralternativer og mulighet for å gi flere enn ett svar der det er naturlig. Spørsmål relatert til matvaner og matsvinn. Avdekker blant annet holdninger og mulige endringer i matvaner som følge av koronakrisen.

Kontakt
Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Too Good To Go, lkallum@toogoodtogo.no, 991 07 900

Emner


Om Too Good To Go

Internasjonalt selskap som jobber for å redusere matsvinn i 15 land. Gjennom Too Good To Go-appen kobles butikker og spisesteder som har mat til overs med folk som ønsker å kjøpe maten til redusert pris.

Siden oppstart i Norge i 2016 er det solgt 4,4 millioner forundringsposer med overskuddsmat, og 1,3 millioner nordmenn har lastet ned appen. Selskapet samarbeider med 2600 bedrifter over hele landet.

Too Good To Go samarbeider også med aktører i matbransjen om å sette matsvinn på agendaen og deler informasjon om matsvinnproblematikken i ulike kanaler.

Kontakter

Pressekontakt

Pressekontakt

Pressekontakt 41514241

Vi bekjemper matsvinn og selger overskuddsmat gjennom appen vår

Too Good To Go tilrettelegger for at folk kan redde overskuddsmat fra butikker og spisesteder over hele landet – måltider som ellers ville endt opp som matsvinn. Selskapet så dagens lys i København i 2015, fikk fotfeste i Norge i 2016 og finnes nå i 17 land.

Too Good To Go
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo
Norge