Gå videre til innhold
Vi introduserer nye Toyota Mirai

Pressemelding -

Vi introduserer nye Toyota Mirai

  • Andre generasjon av Toyotas banebrytende hydrogenbrenselcelle nullutslippsbil
  • Nye Mirai bygges på Toyotas modulære GA-L-plattform som muliggjør bedre plassutnyttelse og gir en mer romslig femseters kupé
  • Den nye plattformen gir rom for en ekstra (tredje) hydrogentank, som bidrar til 30% økning av bilens rekkevidde til rundt 650 km
  • Fokus på å bygge en større emosjonell appell gjennom design og kjørekvalitet, i tillegg til Mirais grønne ytelser
  • Fullstendig redesignet brenselscelle-system, med vesentlig reduksjon i størrelsen og vekten til alle hovedkomponenter
  • Å installere et fullstendig revidert brenselscelle-elektrisk drivverk i GA-L-plattformen gir en ideell 50:50 vektbalanse
  • Toyota har mål om en tidobling av Mirai-salget globalt

Toyotas visjon om et bærekraftig hydrogensamfunn i fremtiden, anerkjenner verdien hydrogen har som en aktuelt drivstoffalternativ og tilgjengelig ressurs for å frakte og lagre energi. Det har potensial for å levere karbonfri mobilitet - ikke bare i kjøretøy tiltenkt vei, men også i tog, skip og fly, og som kraftressurs til industri, bedrifter og hjem. Det er også en effektiv måte å lagre fornybar energi på, og det kan transporteres dit det trengs.

Toyota startet utviklingen av en hydrogenbrenselcelle-bil i 1992, og introduserte Mirai på verdensmarkedet i 2014. Denne banebrytende prestasjonen bygget på selskapets verdensledende erfaring med hybridteknologi - teknologi som er kjernen i et bredt spekter av elektrifiserte drivverk.

Det grunnleggende konseptet til hybrid har med stor suksess blitt tilpasset produksjonen av hybridelektriske (HEV), Plug-in hybridelektriske (PHEV), Batterielektriske (BEV) og - med Mirai som første i rekken - Brenselscelle-elektriske kjøretøy

Nå lanseres en ny generasjon Mirai, en bil som løfter FCEV-teknologi til et høyere nivå, og som, takket være tiltalende, moderne design og givende kjøreegenskaper, har en større emosjonell appell. Et utførlig redesignet brenselscellesystem, intelligent innpakning og aerodynamisk effektivitet bidrar sammen til å øke rekkevidden til rundt 650 kilometer, uten å slippe ut annet enn rent vann.

Forbedringer i ytelser og design

Under utviklingen av Mirai var det et mål for Toyota å forbedre alle aspekter ved bilen, fra ytelser til hvordan den ser ut og hvordan den kjører, for å øke kundeappellen.

En prioritet har vært å øke rekkevidden sammenlignet med første generasjon og å overgå rekkevidden som elbiler typisk har. Økningen i krefter og drivstoffkapasitet, forbedret effektivitet og bedre aerodynamikk bidrar alle til å øke rekkevidden med 30% til rundt 650 km.

Takket være at Mirai bygger på Toyotas modulære GA-L-plattform, er også plassutnyttelsen vesentlig forbedret. Et mer effektivt og velbalansert arrangement av FCEV-drivverket - da spesielt at brenselscelle-pakken er flyttet fra under kupeen til fronten - har lagt til rette for en mer romslig femseters kupé, med bedre beinplass for passasjerene i baksetet.

Nye Mirai har fått mer tiltalende ytre mål: høyden er redusert med 65 mm til 1 470 mm, og akselavstanden er økt med 140 mm til 2 920 mm. Det bakre overhenget er forlenget med 85 mm og bilens lengde er nå 4 975 mm. En 75 mm økning i sporvidden og større 19 og 20-tommers hjul bidrar til den lavere og mer dynamiske fremtoningen og hinter visuelt til Mirais lavere tyngdepunkt.

Større emosjonell appell

En av hovedmålsettingene med nye Mirai har vært å gi den en sterkere emosjonell appell; å lage en bil som appellerer med sitt utseende og sine kjøreegenskaper, i tillegg til de grønne ytelsene. Den nye GA-L-plattformen og Toyotas fremskritt innen brenselcelleelektrisk teknologi har gjort dette mulig.

GA-L-plattform

GA-L-plattformen gjør at man kan arrangere brenselsceller og drivverkskomponenter på en slik måte at plassutnyttelsen blir vesentlig forbedret. Resultatet er en mer romslig femseters kupé og bedre vektbalanse. Kanskje aller mest vesentlig, er det at den gjør det mulig å installere tre hydrogentanker, som øker rekkevidden til bilen med 30%.

Tankene er plassert i en T-konfigurasjon, den lengste løper langsmed og midt under gulvet i bilen, med to mindre tanker på tvers under baksetene og bagasjerommet. Til sammen kan de romme 5,6 kilo hydrogen, mot 4,6 i de to tankene i dagens Mirai. Plasseringen deres bidrar til bilens lave tyngdepunkt og stjeler ikke fra bagasjeplassen.

Den nye arkitekturen gjør det også mulig å flytte hydrogenbrenselscellen fra sin nåværende plassering under gulvet til fronten (tradisjonelt sett motorrommet), mens det mer kompakte høyspente batteriet og elmotoren er plassert over bakakslingen. Som forklart under, har arrangementet av drivverket blitt optimalisert for å gi Mirai en 50:50 vektfordeling.

Hydrogentankene har en sterkere, fler-lags-konstruksjon og veier minimalt - hydrogenet utgjør seks prosent av den kombinerte vekten til tankene og hydrogenet.

Ny brenselscelle

Toyotas nye brenselcellestabel og brenselscelle-kraftomformer (FCPC) har blitt utviklet spesifikt for bruk i GA-L-plattformen. Designerne har også kunnet samle alle elementene i stabelens ramme (inkludert vannpumper, ladeluftkjøler, klimaanlegg, luftkompressorer og hydrogenresirkuleringspumpen) og hver enkelt del er nå mindre og lettere samtidig som ytelsene er forbedret. Kassen som rommer brenselcellestabelen er nå mindre, takket være friksjonssveising som reduserer avstanden mellom brenselcellene og kassen.

Brenselcellestabelen bruker en fastpolymer, som i dagens Mirai, men den er mindre og har færre celler (330 mot 370). Likevel tar den rekorden for spesifikk krafttetthet med 5.4 kW/l (endeplater ekskludert). Maks ytelse har derfor økt fra 114 kW til 128 kW. Ytelser i kaldt vær har også blitt bedre, og man kan starte bilen i inntil minus 30 grader.

Ved å samle systemkoblingene i kassen senkes antallet komponenter det er behov for, noe som igjen sparer plass og vekt.

Å fokusere på innovasjon og forbedringer av hver komponent har gitt en 50% vektreduksjon, men likevel 12% økning i ytelser. Nye tiltak inkluderer omplassering av manifolden, redusering av størrelsen og vekten til brenselcellen, optimalisering av formen på gass-separasjonskanalen og bruk av innovative materialer i elektrodene.

Enheten inneholder også brenselcellens likestrømsomformer (FDC) og modulære høyspenningsdeler, samtidig som den er 21% mindre sammenlignet med dagens system. Vekten har blitt redusert med 2.9 kilo til 25.5 kilo. Avansert teknologi har bidratt til plassbesparelsen, med Toyotas bruk av neste generasjon silisiumkarbid halvleder-materialer i IPM-transistorene. Dette gir en økning i ytelser og lavere kraftforbruk ved hjelp av færre transistorer, som igjen lar FCPC være mindre.

Den samme størrelses- og vektreduserende tilnærmingen har blitt bruk på andre deler av brenselcellestabelen. Luftinntaket er designet for lavt trykktap, og har lydabsorberende materialer slik at lyden fra luftinntakene ikke er merkbar i kupeen. Eksosen gjør bruk av et resinrør og er designet for å store mengder luft og vann passere. En større lyddemper bidrar til lavere støynivå i kupeen. Hele luftsystemet er nesten 30% mindre enn i dagens Mirai, og veier 34.4% mindre.

Litium-ion-batteri

Nye Mirai er utstyrt med et litium-ion-batteri i stedet for nikkelbatteriet i dagens modell. Selv om det er mindre er det kraftigere takket være større energitetthet. Det er også bedre for miljøet. Batteriet har 84 celler, er på 310.8 volt og har 6.5 Ah-kapasitet, opp fra 4.0 Ah i nikkelbatteriet. Vekten er redusert fra 46.9 til 44.6 kilo. Ytelsene er økt fra 25.5 kW x 10 sekunder 31.5 x 10 sekunder.

Batteriets mer kompakte dimensjoner har gjort det mulig å plassere det bak baksetene, og å unngå at det påvirker plassen i bagasjerommet. En optimalisert luftkjølingskanal har blitt designet, med diskrete inntak på hver side av baksetene.

Dynamiske ytelser

Bruken av GA-L-plattformen gir bilen avgjørende fordeler, som lavere tyngdepunkt og vesentlig stivere karosseri. Det bidrar positivt til kjøreegenskapene. Med brenselcellestabelen flyttet fra under gulvet til fronten og batteri og motor plassert bak, har man klart å oppnå en 50:50 vektfordeling.

Stivheten til karosseriet har blitt forbedret ved hjelp av strategisk plasserte forsterkninger, økt bruk av lim og lasersveising.

Den nye plattformen har også multilink-fjæring foran og bak, i plassen for MacPherson dempere foran og torsjonsfjærer bak som man hadde tidligere. Dette oppsettet gir bedre stabilitet, kontroll og kjørekomfort. Det er brukt tykkere stabilisatorstag, plassering av øvre og nedre kuleledd er optimalisert, og generelt høy fjæringsrigiditet gir bedre respons og stabilitet.

Ytterligere fordeler kommer fra bruken av større hjul og dekk. De 19- og 20-tommers hjulene har henholdsvis 235/55 R19 og 245/45 R20 dekk med lav rullemotstand og lavt støynivå som bidrar til drivstoffeffektivitet, kjørekvalitet, stabilitet og mindre støy i kupeen. Å bruke hjul med større diameter bidrar også til at man får plassen man behøver til de tre hydrogentankene.

Bilens forbedrede aerodynamikk, med en lavere taklinje, heldekkende bunnplate og lavere luftmotstand spiller også en rolle i å øke kvaliteten på kjøreegenskaper og stabilitet, og å oppnå lenger rekkevidde.

Nye Mirai har også langt bedre kjørekarakteristikker. De ekstra kreftene gir en mer lineær akselerasjon som harmoniserer med sjåførens gasspådrag. Kjøring på motorvei er en fryd, med ypperlig respons uansett hastighet. Når man kjører på svingete veier spiller 50:50 vektfordelingen og akselerasjonen sammen for å skape en engasjerende kjøreopplevelse.

Renser luften mens du kjører

De miljømessige fordelene ved å kjøre Toyotas Mirai stopper ikke ved nullutslipp. Nye Mirai har "negative utslipp" - bilen renser i praksis luften mens den kjører.

En Toyota-oppfinnelse, en type katalysatorfilter, er integrert i luftinntaket. Når luft trekkes inn til brenselcellen, fanger en elektrisk ladning på det ikke-vevde stoffet i filteret mikroskopiske partikler med forurensing, inkludert svovel, NOx og PM 2.5-partikler. Systemet fjerner 90 til 100% av partikler på mellom 0 og 2.5 mikroner i diameter fra luften når den filtreres gjennom brenselcellesystemet.

Mål om en tidobling av salget

Med introduksjonen av nye Mirai, har Toyota en målsetning om å tidoble salgsvolumet. Veksten støttes av den nye modellens forbedrede ytelser og kundeappell, spesielt ettersom den blir rundt 20% rimeligere enn dagens modell.

Det rent praktiske ved hydrogen brenselcelle-eierskap vil også øke ved at markeder på sikt bedrer sin hydrogen-infrastruktur, antall fyllestasjoner øker og regjeringer og lokale myndigheter introduserer nye incentiver og reguleringer for renere mobilitet. 

Lansering i Norge

Nye Toyota Mirai vil lanseres i Norge i første kvartal 2021, og bestilling er mulig fra desember 2020. 

Emner

Pressekontakt

Espen Olsen

Espen Olsen

Pressekontakt Informasjonssjef 95 22 60 10

Toyota Norge AS
Svelvikveien 59
3039 Drammen