Gå videre til innhold
Risikovurdering er viktig før du setter i gang med verktøy som genererer varme. Har du nok kunnskap om det? Foto: Trainor
Risikovurdering er viktig før du setter i gang med verktøy som genererer varme. Har du nok kunnskap om det? Foto: Trainor

Nyhet -

Er du god nok på risikovurdering?

-Mange huker nærmest automatisk av for gjennomført risikovurdering når de fyller ut arbeidsinstruksen, men erfaringen min tilsier at selve innholdet i risikovurderingen ikke akkurat sitter i ryggmargen hos de som utfører varme arbeider, sier Bjørn André Ulseth-Rivelsrud i Trainor.

Bjørn André mener arbeidsgivere må stille strengere krav til de ansattes kompetanse på feltet, slik at unødvendige ulykker kan forhindres. - Det glipper for ofte i risikoanalysene man gjør på arbeidsstedet. Trainor har nettopp lansert et splitter nytt e-læringskurs i varme arbeider, der risikovurdering er et sentralt emne.

Hva er risiko?

Risiko kan defineres som resultatet man sitter igjen med etter at man har tenkt gjennom konsekvensen av en hendelse og sannsynligheten for at det skjer.

Risikovurdering omtales i flere forskrifter:

  • Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav til risikovurdering, blant annet ved varmt arbeid.
  • Internkontrollforskriften stiller krav til risikovurdering hvis det er knyttet mulig fare til arbeid.
  • Forskrift om brannforebygging stiller ikke direkte krav til risikovurdering, men krever forebyggende tiltak mot brann - og risikovurdering er en god måte å finne frem til forebyggende tiltak.

De tre M’ene

Når du jobber med risikovurdering, er ‘de 3 M’ene’ en god huskeregel. De står for

  • Metode – kan en kaldarbeidsmetodegjennomføresistedenfor en varm?
  • Materiale– du måskaffekunnskap om de branntekniskeegenskapenevedmaterialet du skaljobbe med
  • Miljø- hva med områdetrundt? Er det åpninger, hulromellerlettantenneligematerialerinærheten?

-Risikovurdering må gjøres for hvert enkelt område av arbeidet, forklarer Bjørn André. Hva kan skje, hva er konsekvensen for at det skjer, og hva er sannsynligheten? Deretter må du gjøre de nødvendige tiltakene for å redusere risikoen mest mulig før du starter på selve arbeidet. Det gjør du ved å lage en risikomatrise og en tiltaksplan. Her må du samarbeide med oppdragsgiver slik at du får all nødvendig informasjon. Husk at det stilles strengere krav til din plikt til å hente inn informasjon, enn til oppdragsgivers plikt til å tilby nødvendig informasjon. Dette er fordi det er du som har fagkompetanse.

Endrede krav om slokkemidler

Etter at "Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider". ble endret fra 01.01.2020, er det nå opp til deg å bestemme hvilket slokkemiddel du trenger i jobben. Kravet er minimum 2 stk 6 kilo/liters slokkeapparater hvor du kan bytte ut det ene med brannslange. Sikkerhetsforskriften er utarbeidet av Norsk Brannvernforening i samarbeid med norske forsikringsselskaper og er helt sentral i Varme arbeider-sertifiseringen. Den stiller krav om at du skal utfylle en arbeidsinstruks før du gjør varmt arbeid, og en slik arbeidsinstruks har Norsk Brannvernforeningen laget. Du finner den her

Arbeidsinstruksen som sjekkliste

Risikovurderingen dokumenteres i arbeidsinstruksen man skal fylle ut hver gang man skal utføre varmt arbeid.

- Gjennom flere år som kursinstruktør i varme arbeider, har jeg fått mange tilbakemeldinger om at utfylling av arbeidsinstruksen oppleves som styrete og tungvint. Vi har ønsket å snu om på dette, og underveis i arbeidet med nytt digitalt kurs i Varme arbeider, benyttet vi anledningen til å lage et lite minikurs om utfylling av arbeidsinstruks.

- Det er viktig at arbeidsinstruksen blir oppfattet som det gode verktøyet det egentlig er, sier Ulseth-Rivelsrud, som fremholder at instruksen er en viktig sjekkliste, blant annet for risikovurderingen. Akkurat nå er dette kurset helt gratis!

Finn svar på de vanligste spørsmålene om Varme arbeider-sertifiseringen her.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Bjørn-André Ulseth-Rivelsrud

Bjørn-André Ulseth-Rivelsrud

Teamleder og instruktør Teamleder for instruktørene +47 915 94 5029
Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544
Rolf Kinck

Rolf Kinck

Key Account Manager Kunderådgivning/salg +47 453 76 883

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom