Gå videre til innhold
Tommy Lundekvam (i midten) leder Trainorteamet som skal gjøre Hafslund Netts instrukser om til e-læring. Her flankert av Tommy Nerseth (t.v) fra Hafslund Nett, og kreativ leder i Trainor, Kåre Vegar Sund.
Tommy Lundekvam (i midten) leder Trainorteamet som skal gjøre Hafslund Netts instrukser om til e-læring. Her flankert av Tommy Nerseth (t.v) fra Hafslund Nett, og kreativ leder i Trainor, Kåre Vegar Sund.

Nyhet -

Lager nyskapende e-kurs for Hafslund Nett

– Instruksene er en svært viktig del av sikkerhetsarbeidet, og vi forventer et nyskapende kurs med høyt faglig nivå, sier Even Ungersness, driftsleder i Hafslund Nett. Trainor vant anbudet da Hafslund Nett tidligere i år besluttet å gjøre e-læringskurs av instruksene sine.


DriftsIeders instrukser gjelder alle Hafslund Netts elektriske anlegg, og alt personell som skal arbeide i Hafslund Netts anlegg må ha gyldig sikkerhetskort som sikrer at de har gått igjennom denne opplæringen.

Satser på e-læring

-Det er over to tusen personer med en svært variert faglig bakgrunn som gjennomgår kurs i DriftsIeders instrukser (DI) for Hafslund Nett hvert år, forteller Ungersness. Hittil har DI-kursene blitt avholdt som klasseromsundervisning. Det kan være en utfordring når det dukker opp behov for opplæring på kort varsel, for eksempel ved endringer i prosjekter. - Det er viktig for Hafslund Nett å legge til rette for at leverandørene våre kan benytte flere læringsformer, og ikke kun tradisjonelle klasseromskurs, sier Ungersness, og legger til at e-læring er tidsbesparende, uten at det går ut over læringsutbytte.

Visjon om null skader

Hafslund Nett har visjon om null skader. For å oppnå det har de vært grundige med utarbeiding av Driftsleders instrukser. – Hafslund Nett har alt på stell, sier prosjektleder i Trainor, Tommy Lundekvam, som for tiden er i innspurten av kursutviklingen.

Krav om utarbeiding av instrukser

Driftsleders instrukser følger av krav om utarbeiding av instrukser, som er nedfelt i FSEs §7. I henhold til FSE skal ansatte gjennomgå nødvendig opplæring og oppdatering. Alle i bedriften skal bli gjort kjent med instruksene, og opplæringen skal gjentas hvert år.


Vektlegger kundeinnsikt

- For å lage et best mulig kurs, er det avgjørende at vi kjenner både instruksene og de som skal lære dem inngående, forklarer Lundekvam. Derfor startet prosessen med en innledende workshop der representanter fra Hafslund Nett fikk møte og diskutere med teamet som skal utvikle kurset. - Det ble en nyttig workshop, og vi har allerede gode ideer til kurset, sier prosjektlederen. Også Hafslund var fornøyd med prosessen så langt: -Workshopen var en fin arena for oss som kunde å levere innspill og ideer til prosjektgruppa i Trainor, utdyper Ungersness.

Ferdig før jul

Det nye kurset skal være klart til bruk 1. desember. Trainor og Hafslund Nett har samarbeidet tett hele veien, og designere, manusforfatter og fagekspertise legger nå siste hånd på verket. – Målet er at kursdeltakerne skal sitte igjen med en forståelse av hvorfor instruksene er så viktige, sier Lundekvam, som lover et spenstig visuelt og lærerikt kurs. – Våre designere har testet ut nye metoder for å lage kurs med en helt ny gjenkjennelighet, sier han engasjert; - dette blir e-læring på sitt beste!

Emner

Kategorier

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor

Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge

Besøk våre andre nyhetsrom