Gå videre til innhold
Større bakareal på Spillum gir større mulighet for å utvikle havna på Namsos.
Større bakareal på Spillum gir større mulighet for å utvikle havna på Namsos.

Nyhet -

Bytter sentrumshavn mot bakarealer på Spillum: – Vinn-vinn for by og havn

I dag falt flere brikker på plass i Namsos: Kommunestyrets enstemmige vedtak om å støtte makeskifte mellom Trondheim Havn og Jaras AS, er gode nyheter for både havn- byutvikling i Namsos.

Havneområdene i sentrum inngikk som tingsinnskudd da Namsos kommune ble med i Trondheim Havn IKS i 2016. Selskapsavtalen sikrer Namsos kommune forkjøpsrett dersom Trondheim Havn ønsker å selge arealene.

Knut Thomas Kusslid, havnedirektør, Trondheim Havn

Kommunestyrets vedtak innebærer at Namsos kommune avstår fra å benytte forkjøpsretten slik at makeskiftet med Jaras AS og det heleide datterselskapet Spillumstranda AS kan gjennomføres. Det betyr bedre kapasitet og nye muligheter for havneutvikling.

– Mens havneaktiviteten i sentrum har gått ned, har aktiviteten på Kiskaia og Spillum økt, med flere forespørsler etter arealer nær kai. Med makeskiftet kan vi imøtekomme disse behovene. Samtidig kan Namsos kommune gå videre i sine planer for sentrum. Dette er vinn-vinn for by og havn, sier Knut Thomas Kusslid, havnedirektør i Trondheim Havn IKS.

Forslag til ny sentrumsplan for dagens industri- og havneområde i Namsos sentrum skal etter planen ferdigstilles denne våren. Formålet er å legge til rette for by- og boligformål med flere grøntområder og havnepromenade. Eiendomsbyttet sikrer at byutvikling ikke vil gå på bekostning av sjøtransporten til Namsos.

– Allerede i høst flyttet vårt administrasjonskontor fra sentrum til Spillum der vi har to kaier men lite bakareal. Med makeskiftet kan vi gå videre i våre utviklingsplaner for Namsos. Det innebærer blant annet at vi skal se nærmere på muligheten for å fylle ut i sjøen, mellom dagens to kaier, på Spillum og styrke sjøtransporten gjennom å utvikle attraktive havnearealer, sier Kusslid.

Se saksfremlegg til kommunestyret her. 


Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Kirsti Østensjø

Kirsti Østensjø

Pressekontakt Markedssjef 988 20 777
Knut Thomas Kusslid

Knut Thomas Kusslid

Pressekontakt Havnedirektør 400 37 004

Et havnekraftig Trøndelag

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og utvikler havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Trondheim Havn IKS
Skippergata 14
7042 Trondheim
Norge