Gå videre til innhold
Har du lagt merke til at vi har fått ny logo?

Nyhet -

Har du lagt merke til at vi har fått ny logo?

Det er kanskje ikke så lett å se, med mindre du ser den gamle logoen samtidig. Men det var også litt av hensikten – å modernisere uttrykket samtidig som vi tar med historien vår videre.

Hvorfor ny logo?

Vi synes fremdeles den gamle logoen er flott, men den var moden for justering. I 2019 ble det utarbeidet en ny fremtidsrettet strategi, ny visjon og nye verdier for Trondheim Havn. 

Vår viktigste oppgave er fremdeles å tilrettelegge for sjøtransport og utvikle effektive, miljøvennlige havner. Det skal vi også vise ved hjelp av god og tidsriktig design.

Dette har vi gjort

Logoen er redesignet, men hovedtrekkene er beholdt. Den gamle logoen ga assosiasjoner til skipsbaug eller bølger, og det ønsket vi å ta med videre.

Profilfargene er hentet fra omgivelsene på havna; blå og sjøgrønne toner fra fjorden komplementert med rustrøde elementer fra kaier og gamle skip.

Gammel logo fases gradvis ut

Alt som er digitalt, er forholdsvis enkelt å fornye. Etter hvert vil også skilt og bil- og maskinpark få ny logo og ny fargeprofil.

Arbeidet er gjort med god bistand fra kommunikasjonsbyrået Headspin.

Hjullasteren på Orkanger havn er første maskin ut med ny logo. Omprofilering av hele maskinparken vil ta tid, og ny og gammel logo vil nok leve side om side i en overgangsperiode.


Emner

Regions

Pressekontakt

Felix Seifert

Felix Seifert

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 98822167
Knut Thomas Kusslid

Knut Thomas Kusslid

Pressekontakt Havnedirektør 400 37 004

Et havnekraftig Trøndelag

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og utvikler havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Trondheim Havn IKS
Skippergata 14
7042 Trondheim
Norge