Gå videre til innhold
Geir Ove Frostad blir ny økonomisjef i Trondheim Havn

Pressemelding -

Geir Ove Frostad blir ny økonomisjef i Trondheim Havn

Frostad kommer fra stillingen som økonomiansvarlig i BDO Midt-Norge.

Fra tidligere har Frostad bakgrunn som økonomidirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) IT-selskapene Matiq AS, MaXware AS, samt bakgrunn som økonomisjef i flere øvrige selskaper i Trondheim. Frostad er utdannet revisor fra HiST og NHH i Bergen, og har i flere år også jobbet som revisor hos KPMG i Trondheim.

- Vi står overfor mange store oppgaver i årene som kommer; Vi skal utvikle effektive industri- og havnearealer i våre eierkommuner og bidra til å realisere det grønne skiftet gjennom investering i ny teknologi. Geir Ove vil styrke vårt arbeid med å sikre gode og bærekraftige rammebetingelser for sjøtransport til Trøndelag. Vi gleder oss over å ønske ham velkommen på laget, uttaler havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

Ser fram til å bidra

Det var 21 søkere til stillingen som økonomisjef i Trondheim Havn da stillingen ble utlyst tidligere i vår.

-Jeg har i ansettelsesprosessen fått en veldig god introduksjon til Trondheim Havn sin organisasjon og virksomhet som en viktig samfunnsaktør i Trøndelag. Jeg har fått en god innsikt i selskapet og de utviklingsprosesser Trondheim havn står overfor de kommende år, både som virksomhet og utvikling av havnearealer som del av nærings- og byutvikling. Jeg ser frem til å bli kjent med hele organisasjonen og bidra med min kompetanse og erfaring i det viktige arbeidet med å operasjonalisere og gjennomføre Trondheim Havn sine strategiske planer og målsetninger mot 2030, sier Frostad.

Frostad vil tiltre stillingen 1.august. 

Emner

Kategorier

Regions


Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Pressekontakt

Kirsti Østensjø

Kirsti Østensjø

Pressekontakt Markedssjef 988 20 777
Knut Thomas Kusslid

Knut Thomas Kusslid

Pressekontakt Havnedirektør 400 37 004

Et havnekraftig Trøndelag

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og utvikler havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Trondheim Havn IKS
Skippergata 14
7042 Trondheim
Norge