Pressemelding -

Passasjerer på cruiseskipet "MS Aurora" får ikke gå i land

Trondheim kommune har i samråd med Trondheim Havn besluttet at passasjerer på "MS Aurora" ikke får komme i land i Trondheim.

Cruiseskipet som er ventet lørdag 14. mars, kommer direkte fra Southampton, England og vil ligge til kai fram til kl.18.00 samme dag.

Vedtaket betyr at "MS Aurora" kan få legge til kai og proviantere, men passasjerer må bli om bord.

- Vedtaket er hjemlet i IHR-forskriften, og er et viktig tiltak for å begrense trengsel i byen og redusere risiko for smitte, forklarer Tove Røsstad, kommuneoverlege i Trondheim kommune.

Heller ikke passasjerer fra Hurtigruta, som anløper Trondheim to ganger daglig, får slippe i land. Restriksjonen gjelder imidlertid ikke passasjerer som skal avslutte reisen sin i Trondheim. Gods kan håndteres som vanlig.

Vedtak om ytterligere restriksjoner for øvrige cruiseanløp må vedtas i Formannskapet. Også cruisehavnene i Bergen, Stavanger, Ålesund og Bodø har fattet liknende vedtak av hensyn til smittevern.

Neste cruiseanløp er ventet onsdag 18. mars.

____________________________________________________________________________

For pressehenvendelser:

Tove Røsstad

Kommuneoverlege, Trondheim Kommune

Tlf: 917 60 270

Knut Thomas Kusslid

Havnedirektør, Trondheim Havn IKS

Tlf: 400 37 004

Emner

  • Statlig, kommunal forvaltning

Kategorier

  • transport
  • samferdsel
  • offentlig forvaltning
  • havnevirksomhet
  • cruise

Regions

  • Trøndelag

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Pressekontakt

Felix Seifert

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 98822167

Knut Thomas Kusslid

Pressekontakt Havnedirektør 400 37 004

Relatert innhold