Gå videre til innhold
Transittkaia blir en viktig pilotarena for grønn transport av bygg- og anleggsmasser de neste årene.
Transittkaia blir en viktig pilotarena for grønn transport av bygg- og anleggsmasser de neste årene.

Pressemelding -

Presseinvitasjon: Åpning av grønn bulkterminal

Vi markerer offisiell oppstart av pilotprosjektet Grønn bulkterminal; et nytt kapittel for massetransport i Trondheim. 

Byen vokser, det gjør også behovet for sand, pukk og stein, vareslag som bokstavelig talt er fundamentet i bygg og anlegg. Hvert år håndteres to millioner m3 overskuddsmasser i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet i Trondheimsregionen. Dette tilsvarer 200 – 250 daglige transporter på vei. En fullastet dieseldrevet lastebil gir et CO2-utslipp på 2,7 kg. per kilometer. I dag deponeres det meste av gravemasser fra anleggsområder. Den totale belastningen på miljø, vei og trafikk er enorm. 

Bulk som sirkulærøkonomi

Med støtte fra Grønt skipsfartsprogram, utreder Forset Grus, Salfjord, Rockfjord AS, Berge Rederi og Trondheim Havn hvordan sjøtransport av mineraler og rene deponimasser kan løses i en sirkulær økonomi. 

Målet med pilotprosjektet Grønn bulkterminal er å utvikle en CO2-nøytral transport av masser mellom Trondheim by og kystkommunene. Pukk fra brudd på kysten fraktes inn til Trondheim på skip, mens deponimasser som ikke kan gjenbrukes i sin tur vil benyttes til å bygge ut landbruksarealer i distriktene. Med bulkterminal sentralt på havna flyttes dagens langtransport fra vei til sjø.

Forset Grus etablerer nå en midlertidig bulkterminal på Transittkaia i Trondheim; et nytt transportknutepunkt som vil danne grunnlag for en sirkulær økonomi basert på byggeråstoff og deponimasser. Med hybride bulkskip og lokal transport med elektriske tippbiler, vil utslipp knyttet til bulktransport reduseres betydelig. Pilotprosjektet Grønn bulkterminal vil gå over åtte år, og skal høste viktig kunnskap for å sikre en bærekraftig framtid for bygg- og anleggsindustrien i Norge.

Kl.10.00 Velkomst v/ Svein Kåre Aune, prosjektleder Trondheim Havn IKS
Kl.10.05     Tale v/ Knut Thomas Kusslid, havnedirektør Trondheim Havn IKS                
Kl.10.15 Tale v/ Ole Arild Haugum , daglig leder, Forset Grus
Kl.10.25 Tale v/Eivind Dale, senior rådgiver DNV / Grønt skipsfartsprogram
Kl.10.35 Offisiell åpning v/ Kristian Dahlberg Hauge, direktør for
næring, samferdsel, klima og miljø, Trondheim kommune

Utstilling av elektrisk gravemaskin, elektrisk hjullaster og Trondheims første elektriske tippbil fra Volvo & Wist. Det blir også muligheter for omvisning på området og intervju med deltakere.

____________________________________________________________________

Pressehenvendelser og registrering av deltakelse: 

Birgit Thorsen, tlf: 90927420 | thorsen@trondheimhavn.no

Emner

Kategorier

Regions


Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Pressekontakt

Felix Seifert

Felix Seifert

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 98822167
Knut Thomas Kusslid

Knut Thomas Kusslid

Pressekontakt Havnedirektør 400 37 004

Et havnekraftig Trøndelag

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og utvikler havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Trondheim Havn IKS
Skippergata 14
7042 Trondheim
Norge