Gå videre til innhold
Gruppeutstilling med Meriç Algün / Oddvar Daren / Luca Frei / Alexander Gutke / Toril Johannessen / Vida Lavén / Falke Pisano / Ragnar Kjartansson m.m.
Gruppeutstilling med Meriç Algün / Oddvar Daren / Luca Frei / Alexander Gutke / Toril Johannessen / Vida Lavén / Falke Pisano / Ragnar Kjartansson m.m.

Pressemelding -

Nesten verdensrekord!

Gruppeutstilling med Meriç Algün / Oddvar Daren / Luca Frei / Alexander Gutke / Toril Johannessen / Vida Lavén / Falke Pisano / Ragnar Kjartansson m.m.

Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.
- William Bruce Cameron

På skuddårsdagen, 29. februar, åpner årets første utstilling på Trondheim kunstmuseum. Valget av dato er ingen tilfeldighet: Utstillingen Beyond Measure, som viser verk av både nasjonale og internasjonale kunstnere, inviterer oss til å se nærmere på bruken av måling og på måling i seg selv, som konsept.

Nesten verdensrekord
Kunstverkene i Beyond Measure er på ulikt vis knyttet til handlingen å måle. Fra Vida Lavéns "Not a record attempt", hvor hun har laget verdens nest største og verdens nest minste bamse, til Meric Alguns verk "Billboards". Tyrkiskfødte Algün bruker spørsmålene hun ble stilt i prosessen med å søke om svensk statsborgerskap. Utenfor sin opprinnelig kontekst og forstørret opp som reklameplakater blir absurditeten i spørsmålsformuleringene forsterket. Dypt personlige og eksistensielle aspekter reduseres til ja og nei spørsmål. Her er det ikke dybden i svaret som er vesentlig, men riktig antall ja og nei.

Den anerkjente islandske kunstneren Ragnar Kjartansson bruker ofte ekstrem gjentakelse som aktivt virkemiddel. Videoverkserien "Scenes From Western Culture" viser oss tiltrekkende scener fra vestlig kultur. Visse situasjoner kan vi kjenne igjen fra filmer eller reklamer, andre fra eget liv. Hvor mange ganger kan vi se noe, på nytt og på nytt, før vi begynner å se det helt annerledes? Når blir velbehaget ubehagelig?

Toril Johannessen har i verket "Words and years" målt forekomsten av visse ord i fagtidsskrifter. Videre har hun utarbeidet grafer for bruken av disse ordene og satt dem inn i en skjematisk orden, slik vi ofte finner innenfor kvantitativ forskning. Valget av søkeord danner sammen med tidsskriftenes titler setninger som kan tolkes som påstander om verden: for eksempel "Miracles in Nature and Science."  Ved å benytte seg av det samme visuelle språket som brukes i vitenskapelig forskning, appellerer hun på et vis til vår tids overdrevne vekting av kvantitativ kunnskap.

Utstillingen, som fyller de fleste salene i andre etasje, er ikke bare å finne inne i museet. Trondheimsbaserte Oddvar Darens verk "50 m3 trekrone" befinner seg ute i et av trærne mellom museet og Nidarosdomen. Daren går rakt inn i måling som handling og tvinger den ville naturen inn i et metrisk system.


Bør alt måles?
Gjennom kvantitative undersøkelser og sammenligning av størrelser, mengder og verdier har mennesket undersøkt verden, og en stor del av vår vitenskap er bygget på nettopp bruken av måling. Vår hverdag er fundamentert i måling av tid, temperatur og en rekke andre mengder og størrelser. De fleste av oss ville blitt satt ut av spill uten disse målbare parametrene. Måling skaper mening. Den gir oss sikker kunnskap, som vi er avhengig av. Men hva skjer når målingen tar overhånd? Er alt målbart? Hva skjer når kvantitative målinger dytter ut de kvalitative vurderingene, og ugyldiggjør det vi allerede vet?

Ideen om at kvantitativ viten har større relevans og er mer sann enn kvalitativ viten har fått mer og mer feste i vår tid. Og fagområder som vanskelig lar seg måle kvantitativt har blitt nedprioritert til fordel for de som lettere lar seg måle. Kunst har lenge hatt et ambivalent forhold til det å måle. Ofte blir kunsten presset inn i kriterier for å kunne måle og sammenligne verdier, til tross for at den også blir gjort til representant for det som ikke lar seg måle. Stoler vi ikke lenger på det vi ikke kan måle?

Beyond Measure samler verk som på ulike måter inviterer oss til å reflektere over måling. Utstillingen viser oss hvordan kunst igjen, eller rettere sagt fortsatt poengterer samfunnets behov for å se forbi det som kan måles og telles, for å heller se på det vi vet.

Til utstillingen produseres en katalog med nye tekster av filosofene Sophia Efsthatiou, Emily Herring, Leah McClimans og Ray Monk, sosiologen Aksel Tjora og museumsdirektør og kunsthistoriker Johan Börjesson, som har kuratert utstillingen.

Se museets nettside for fullt program! 

P.S. I denne pressemeldingen forekommer ordet "måle" ti ganger og "måling" syv ganger. 

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Trondheim kunstmuseum viser samtidskunst og historisk kunst med utgangspunkt i en samling på over 5000 verk. Museet viser kunst i to lokaler i Trondheim sentrum, TKM Bispegata ved domkirken og TKM Gråmølna på Nedre Elvehavn. TKM Gråmølna huser utstillinger fra Kunstgaven Håkon Bleken.

TKM Bispegata 73 53 81 80 - Bispegata 7b
TKM Gråmølna 73 53 81 90 - Trenerys gate 9

Kontakter

Ida Grøttum

Ida Grøttum

Avdelingsleder for Samling og utstillinger +47 90 67 02 03
Johan Börjesson

Johan Börjesson

Direktør +47 46440638

Relaterte events

Skiftende utstillinger, som viser samtidskunst og verk fra museets samling.

Museet har to visningssteder i Trondheim, museets hovedbygning ved Nidarosdomen og TKM Gråmølna på Nedre Elvehavn.

Trondheim kunstmuseum
Trondheim kunstmuseum
Bispegata 7 B
7013 Trondheim
Norway