Dokument -

Koss samarbeider med den olympiske mesteren Julia Mancuso

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .doc
Last ned

Kontakter

Tom Bækkevold

Pressekontakt Sales / Support Manager 97666296

Jo Petter Kjeldset

Pressekontakt Daglig leder 90040660

Relatert innhold