Skip to main content

Ingvild K. Vederhus ny kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap

Pressemelding   •   jan 24, 2018 08:00 CET

Ingvild K. Vederhus er tilsatt i stillingen som kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Norge. Vederhus kommer fra stilling som senior kommunikasjonsrådgiver i Senter for IKT i utdanningen, og tiltrer stillingen i Ungt Entreprenørskap i dag 24. januar.

- Jeg brenner for at barn og unge skal få utvikle skaperglede, kreativitet og få økt mestringsfølelse, og er veldig stolt og glad for å få bli med på laget. Ungt Entreprenørskap jobber for å øke innovasjons- og entreprenørskapskompetansen i hele utdanningsløpet, slik at barn og unge rustes til å skape fremtidens arbeids- og næringsliv. Innovatører trengs over alt, og det er jo nettopp barn og unge som vil skape fremtidens arbeidsplasser, sier Ingvild K. Vederhus.

Vederhus er utdannet innen media og journalistikk, og har en bachelor fra University of Sunderland. Hun har over ti års redaksjonell erfaring, og har tidligere jobbet bl.a. som videojournalist og nyhetsleder i Aftenposten. Hun har vært redaktør i content-byrået Bonzaii og leder for kommunikasjon og marked i Opplysningskontoret for Meieriprodukter. I Senter for IKT i utdanningen hadde Vederhus ansvaret for digitale kanaler.

-Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel for å nå forretningsmål, og jeg er svært opptatt av at kommunikasjonsarbeidet skal ha tydelig og målbar effekt. Vi må hele tiden sørge for å utnytte ny teknologi og nye kanaler når det er hensiktsmessig. Data gir verdifull innsikt og forståelse, og brukt riktig mot ulike målgrupper har vi mulighet til å treffe enda bedre med våre budskap, sier Vederhus.

- Vi er veldig fornøyde med å få Ingvild med på laget i Ungt Entreprenørskap. Ingvild har bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn med vekt på strategi, utvikling og helhetlig kommunikasjonsarbeid. Hun er en erfaren strateg med solid operativ erfaring fra innholdsproduksjon både fra redaksjonelle medier og kommersielle aktører. Hennes ekspertise i å skape synlighet i nye kanaler ved å skreddersy budskap til ulike målgrupper vil kunne bidra til at vi når ut til enda flere, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Ungt Entreprenørskap jobber vi som brobygger mellom skole og næringsliv, og kommuniserer med målgrupper som spenner fra barn og ungdom til lærere, næringsliv og politikere.

- Vi gleder oss til å kunne dra nytte av Ingvild sin ekspertise på et område som er veldig viktig for å få enda flere elever og studenter med i våre programmer og for å få flere næringslivsaktører med på laget, avslutter Nykkelmo.


Ungt Entreprenørskap er en ideell landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap tilbyr et tyvetalls entreprenørskapsprogrammer fra grunnskole til høyere utdanning, og alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet (LK-06). Sist skoleår deltok ca. 150 000 ungdommer, 15 000 lærere og 27 000 frivillige fra arbeids- og næringsliv i Ungt Entreprenørskap sine programmer.