Skip to main content

Kongsbergelever er landets beste grønne entreprenører

Pressemelding   •   jan 30, 2018 18:19 CET

Elevene fra Kongsberg vgs gikk til topps i den nasjonale innovasjonskonkurransen. Fra venstre: Vegard Kimo Gannestad, Maria Værås, Jakob Myhra Julie Kildal Tveiten, og Tom Haakon Håkonsen Andersen. Foto: Geir-Anders Rybakken Ørslien / Enova

Kan matproduksjon og avfallshåndtering kombinere og løses lokalt i framtidens byer? Det mener fem elever fra Kongsberg videregående skole. Forslaget sendte dem helt til topps i innovasjonskonkurransen «Energi for framtiden». 2. plassen gikk til Atlanten vgs. fra Kristiansund og 3.plassen til Vågsbygd vgs. fra Kristiansand.

-Neste steg blir å ta ideen videre og se om den kan bli tatt i bruk. Det har vi veldig lyst til å finne ut, sier Jo Vegard Molvik, som er en av fem elever på vinnerlaget.

Konkurransen «Energi for framtiden» arrangeres av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Enova. Etter først å ha kvalifisert seg gjennom fylkesvise finaler har tre superfinalistene vært samlet til et drøyt døgn med hardt arbeid i Trondheim. Spenningen ble endelig utløst, da vinneren ble kåret på scenen foran en fulllsatt sal under Enovakonferansen.

-Det føltes veldig godt å stå der og få vite at vi er de aller beste i landet, sier Ida Magnussen.

Med bakgrunn i fem ulike trender, som blir viktige for å nå den politiske målsettingen om å redusere norske klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, fikk elevene i oppdrag å komme med løsninger som kan utnytte disse trendene til å kutte klimagssutslipp.

Traff helheten

Elevene fra Kongsberg konsentrerte seg om trenden urbanisering. Den tiltakende urbaniseringen gir store muligheter for å løse klimagassutslipp, men også noen logistikkutfordringer. Gjennom såkalt hydrodeponifarmer vil elevene løse en del av logistikkbehovet. Hydroponi er en metode som gjør det mulig å dyrke planter direkte i vann. I løsningforslaget var ideen å både bruke disse plantene som mat, og muliggjøre avfallsforbrenning lokalt, for igjen utnytte energien fra forbrenningen til å varme opp bygninger. Altså kortreist mat, kortreist avfall og kortreist energi.

-Løsningen treffer helheten i utfordringene vi ser mot 2030, med en bærekraftig innovativ løsning som omfatter søppelhåndtering, matproduksjon og energiproduksjon. Ideen kan realiseres på nabolagsnivå og skaleres videre til større prosjekt. Ideen er en gavepakke til rastløse entreprenører som vil gå foran i det grønne skiftet, sier administrerende direktør Grete Ingeborg Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap om juryens begrunnelse.

I de beste hender

2.plassen gikk til Atlanten vgs fra Kristiansund. som foreslo en Hyperloop-løsning med stasjoner i alle de største byene i Norge. Hyperloopene vil være en utslippsfri og mer effektiv måte å frakte gods, råvarer og mennesker på. 3.plassen gikk til Vågsbygd vgs. fra Kristiansand. Deres idé var et elektrisk bånd som frakter kjøretøy over lengre distanser helt uten klimautslipp og ulykkesrisiko.

- På Enovakonferansen ser vi at det nå skjer en teknologisk innovasjon i norsk nærings- og samfunnsliv som mangler sidestykke. Det disse elevene har kommet opp med gjennom et døgn gjør meg trygg på at veien mot lavutslippssamfunnet er i de beste hender, også når neste generasjon tar over stafettpinnen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Kontaktpersoner:

Vågsbygd vgs
Elev Ida Magnussen, mob. 486 07 524

Kongsberg vgs,
Elev Tom Haakon Håkonsen Andersen, mob. 480 23 141

Atlanten vgs.
Elev Caroline Furø Honningsø, mob. 482 15 833

Enova
Kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold, mob. 971 28 188

Ungt Entreprenørskap - se nedenfor

Ungt Entreprenørskap er en ideell landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap tilbyr et tyvetalls entreprenørskapsprogrammer fra grunnskole til høyere utdanning, og alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet (LK-06). Sist skoleår deltok ca. 150 000 ungdommer, 15 000 lærere og 27 000 frivillige fra arbeids- og næringsliv i Ungt Entreprenørskap sine programmer.