Pressemelding -

Nordea satser på unge entreprenører

Nordea utvider samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap.

- Ungt Entreprenørskap er helt avhengige av solide og langsiktige partnere for at vi skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag – å bygge kompetanse i innovasjon og entreprenørskap i skolen. Gjennom samarbeidet med Nordea, kan nå enda flere skoleelever og studenter lære om økonomi og entreprenørskap, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Nordea har vært nasjonal hovedsamarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap siden etableringen i 1997, og styrker nå samarbeidet, både økonomisk og med menneskelige ressurser. Nordea er i dag organisasjonens største private samarbeidspartner. Den nye avtalen gjelder ut 2019.

- Entreprenørskap og innovasjon er viktig for samfunnet fordi det bidrar til vekst. Med vår kompetanse og vårt engasjement kan vi støtte opp om entreprenørskap og bidra til å øke økonomikunnskapen i nye generasjoner. Det er verdifullt for oss å kunne bidra på et så viktig område, sier Paal Sprakehaug, markedsdirektør i Nordea Norge.

Nordeas engasjement for Ungt Entreprenørskap dreier seg om å motivere unge menneskers skaperglede, og om å synliggjøre bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Hvert år arrangeres Nordea-dagen der bankens ansatte er ute i skolen og gjennomfører programmet Økonomi og karrierevalg. Programmet gir unge kunnskap om personlig økonomi. Banken deler også ut prisen for beste forretningsplan i de nasjonale konkurransene for ungdomsbedrifter og studentbedrifter.

I tillegg til å være nasjonal hovedsamarbeidspartner, er Nordea samarbeidspartner med fylkesorganisasjonene i Oslo, Akershus, Buskerud og Nordland. John Sætre, leder av bankvirksomheten i Norge, er Nordeas representant i styret i Ungt Entreprenørskap Norge.

Om Ungt Entreprenørskap:
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen støttes av både private og offentlige virksomheter. Aktiviteten har vokst kraftig etter at organisasjonen ble etablert i 1997, og UE tilbyr i dag et tyvetalls programmer, fra barnehage til høyere utdanning.

I 2016 deltok over 250 000 elever og studenter I våre programmer. Ungt Entreprenørskap er en del av et internasjonalt nettverk med søsterorganisasjoner i 114 land. For ytterligere informasjon om Ungt Entreprenørskap, se www.ue.no

Om Nordea
Nordea er Nordens største bank, med rundt 10 millioner privatkunder og mer enn en halv million bedriftskunder. Bankens hovedkontor ligger i Sverige. Nordea har mer enn 30 000 medarbeidere som jobber på ca. 600 ulike lokasjoner i de nordiske landene. Elev-, Ungdoms- og Studentbedrifter får tilbud om kontoetablering i Nordea. Se www.nordea.no

Related links


Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell og uavhengig organisasjon som arbeider for å bygge opp elevers og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom utdanningsløpet. UE er en landsdekkende organisasjon med et nasjonalt ledd og 17 fylkesorganisasjoner. De om lag 100 ansatte bistår lærerne og er bindeledd mellom utdanning og aktører i arbeids- og næringsliv.

UE tilbyr et tyvetalls entreprenørskapsprogrammer, fra 1. trinn til høyere utdanning. Alle UEs programmer er forankret i Kunnskapsløftet (LK-06). 

Pressekontakt

Silje Holstad Valseth

Pressekontakt Leder kommunikasjon Kommunikasjon 47319486

Grete Ingeborg Nykkelmo

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 11 000