Gå videre til innhold
Direktør for Prosjektavdelingen, Ketil Asklien
Direktør for Prosjektavdelingen, Ketil Asklien

Nyhet -

​​- En unik karrieremulighet for rett person!

Undervisningsbygg skal etablere en egen seksjon for Investering og analyse med høy kompetanse på Livssykluskostnader (LCC). I stillingsutlysningen søkes det etter en leder for seksjonen. Er du den rette får du være med å bygge et helt nytt team hos Oslos største byggherre.

I Undervisningsbygg har det tidligere jobbet folk med kompetanse på LCC under forskjellige seksjoner. Nå skal kompetansen for første gang samles og utgjøre et fagmiljø under Prosjektavdelingen, og den første vi søker etter er en seksjonsleder.

Avdelingsdirektør for Prosjektavdelingen, Ketil Asklien forteller at den nye seksjonslederen vil få være en viktig del av et stort og spennende foretak, som investerer for over 2, 5 milliarder i året.

Undervisningsbygg leter etter en seksjonsleder som er genuint opptatt av analyse og strategi, som interesserer seg for hva som har betydning i et eiendomsperspektiv. Vi er ute etter en kandidat som samarbeider godt med mennesker og kan jobbe på tvers av avdelinger og seksjoner. Vi ønsker også at lederen skal bidra inn mot konseptvalgutredning (KVU) i tidlig fase og jobbe tett mot kunden vår; Utdanningsetaten.

- Dette blir en unik karrieremulighet og en kjempespennende rolle for rett person, sier Asklien. 

Et løft for Undervisningsbygg

Alle offentlige byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere LCC i forbindelse med anskaffelser. Når Undervisningsbygg nå etablerer en egen seksjon for LCC-kompetanse, er det ikke bare for å forsterke bruken av et nødvendig analyseverktøy for noen få. Målet er at seksjonen skal være godt synlig og at hele organisasjonen skal bli skolert til å kunne analysere og håndtere forskjellige oppgaver og prosjekter ut fra et LCC-perspektiv.

- Dette blir et løft for hele Undervisningsbygg. Kunnskapen om LCC skal bli en rød tråd i alt vi gjør, vi skal systematisere denne måten å tenke og analysere på. Vi vil med enda større sikkerhet kunne sørge for at det er de riktige valgene som blir gjort når vi planlegger for og bygger skoler, sier Ketil Asklien.

Den nye seksjonslederen har en nøkkelrolle i det hele. Seksjonslederen skal bygge opp en liten og effektiv seksjon ved både å ansette nye kandidater og bruke interne ressurser, og vil bli en del av den utvidede ledergruppen i Undervisningsbygg.

- Dette bør derfor være en person med solid erfaring og kompetanse innenfor eiendomsstrategi, eiendomsledelse og arbeid innenfor LCC. Samtidig er det vikig at personen er svært god på samarbeid og evner å lede et helt nytt team på en engasjerende og inspirerende måte, sier Ketil Asklien

Vil kunne bety mye for byplanleggingen

Avslutningsvis understreker Asklien at den nye LCC-lederen vil kunne ha påvirkningskraft i organisasjonen, og dermed i byplanleggingen i Oslo kommune. Undervisningsbygg har stor eiendomsmasse som driftes innenfor et lite geografisk område. Her kan seksjonslederen bruke sin kompetanse innenfor både nye og eksisterende prosjekter – og komme med anbefalinger.

- Valgene vi tar i LCC-perspektiv, vil påvirke løsningene for Osloskolen når det gjelder alt fra valg av tomter til valg av materialer. Kanskje vil den nye kunnskapen føre til endringer i vår kravspesifikasjon. Vi vil uansett med enda større sikkerhet kunne sørge for at det er de riktige valgene som blir gjort når vi planlegger og bygger skoler. Vi skal med dette få til at prosjektene utvikles med et riktig eiendomsperspektiv, sier Asklien.

Emner

Regions


Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo.

Foretakets visjon er: Et skolebygg å være stolt av!
For mer informasjon, følg oss på: 
Facebook
Linkedin

Pressekontakt

Trond Borge Ottersen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 95840758

Relaterte nyheter