Gå videre til innhold
En festdag for Ruseløkka skole og hele Oslo by!

Pressemelding -

En festdag for Ruseløkka skole og hele Oslo by!

Der hvor den nye dansesalen og gymsalen skal bygges, ble grunnsteinen for Ruseløkka skole høytidelig lagt ned. Nå kan bygget reise seg!

Grunnsteinsnedleggelsen ble feiret storstilt med dans fra elevene og flotte taler fra rektor Merete Hansen, byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund, byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen, og Undervisningsbyggs egen administrerende direktør Rigmor Helene Hansen

Vi er spesielt stolte av dette prosjektet

Byggeplassen på Ruseløkka er godt i gang. Sprengningsarbeidene startet i januar, og 20 000 m3 stein er kjørt ut. Når bygget står ferdig, blir det en topp moderne barneskole og ungdomsskole for 690 elever. Med 2 paralleller på barnetrinnet og 3 paralleller på ungdomstrinnet. Skolen får solceller på tak og fasade, på taket blir det et stort uteområde som elevene kan bruke, med flotte grøntaeraler. Det kommer en stor dansesal, og et fellesrom tilrettelagt for kulturaktiviteter. Skolen skal ha et samarbeid med Den Norske Opera og ballett.

- Vi er spesielt stolte av dette prosjektet. Ruseløkka er et forbildeprosjekt og en viktig erfaring for oss. Nå er grunnsteinen lagt ned, og det er en festdag for ikke bare Ruseløkka skole, men hele Oslo by, sier administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen.

Høye miljøambisjoner – hele veien

Ruseløkka er en skole som har hatt høye miljøambisjoner med mål om å bli et nesten nullenergibygg. Ruseløkka skole stiller høye krav til fossilfri og utslippsfri byggeplass, og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

-  I Oslo har vi store miljøambisjoner, vi sikter mot å bli en nullutslippsby. Mye av utslippet kommer fra byggeplasser, men dette har blitt snudd nå – og Ruseløkka skole er det beste eksempelet på det i dag. Ruseløkka er et forbildeprosjekt, og det kommer til å bli en fantastisk skole, sier byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund.

Det er vi som er Ruseløkka!

Det er Ruseløkkas egne elever som har stått for innholdet i grunnsteinensskrinet. Her har elevene blant annet lagt egne skildringer og tegninger, som handler om deres tanker om fremtiden. Rektor Merete Hansen forteller at innholdet i grunnsteinsskrinet sier noe om det å være elev på Ruseløkka

- Når vi i 2021 flytter inn i nytt skolebygg, så skal vi også feire 150 år. Vi har lange og stolte tradisjoner som vi tar med oss inn i det nye bygget, og det er det vi har fremhevet i grunnsteinsskrinet. Det er vår historie, vår tradisjon og vår kultur som skal ligge i grunnmuren.

Rektor Merete Hansen sier at utviklingen av nye Ruseløkka skole har vært en spennende prosess, og at elever og lærere gleder seg til skolen står ferdig.

- Vi har hele tiden kjempet for å få den beste læringsarenaen for våre elever, og vi har fått være med å påvirke masse. I nye Ruseløkka skal vi videreføre de lange tradisjonene som skolen har. Ruseløkka skole skal kreve sin plass, mellom forretningsbygg og travel byaktivitet. Her skal vi bidra til at den urbane eleven trives, og blir en aktiv del av byen. Vi gleder oss til et skolebygg for fremtiden som vi kan være stolte av! 

Emner

Regioner


Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo.

Foretakets visjon er: Et skolebygg å være stolt av!
For mer informasjon, følg oss på: 
Facebook
Twitter
Linkedin

Pressekontakt

Trond Borge Ottersen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 95840758