Skip to main content

Usbl med nytt medlemstilbud for å hjelpe flere inn på boligmarkedet

Pressemelding   •   okt 09, 2019 16:01 CEST

Usbl ønsker at flere får muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, og lanserer leie til eie som et nytt boligtilbud.

Usbl ønsker å gi flere muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, og lanserer konseptet leie til eie for sine medlemmer.

– Det er mange, spesielt unge mennesker, som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det ønsker vi i Usbl å gjøre noe med. Derfor gir vi nå våre medlemmer mulighet til å leie bolig av oss, mens de sparer opp nok egenkapital til å senere kunne kjøpe den, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl.

Leie til eie innebærer at man de første årene leier boligen, for deretter å ha en mulighet til å kjøpe den til markedsprisen som blir satt ved leiestart. Finansiering til utkjøp forutsetter oppspart egenkapital på minimum 15%, som følge av boligens verdistigning i perioden og eventuelle andre oppsparte midler.

For å kvalifisere for tilbudet kan man ikke ha egenkapitalen tilgjengelig i dag, men ha en tilfredsstillende personlig økonomi så man kan betale faktiske bokostnader i leieperioden.

– I Usbl er vi opptatt av å tilby gode og attraktive boliger til våre medlemmer. Dette gir de som i dag mangler tilstrekkelig egenkapital, en ny mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. På den måten kan flere oppfylle drømmen om egen bolig, sier Johan Bruun.

Leie til eie lanseres i løpet av høsten 2019 Usbl er allerede i gang med å klargjøre flere pilot-boliger. Deretter er planen å tilby dette i flere kommende boligprosjekter på Østlandet.

Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Vi bygger og forvalter boliger, med et særskilt fokus på miljø og bærekraft. Hver dag jobber vi for å gi den beste bolig- og kundeopplevelsen, ved å skape helhetlige bo opplevelser for våre kunder. Usbl har eksistert i over 70 år, og har i dag over 100 000 medlemmer. Vi forvalter 1600 borettslag og sameier, hvor mange av dem er bygget av andre utbyggere. I tillegg til en rekke andre fordeler, har medlemmer i Usbl forkjøpsrett på 90 000 boliger i de mest sentrale områdene i Norge.