Skip to main content

Usbl selger Buildit AS

Pressemelding   •   aug 20, 2019 12:00 CEST

Usbl har i løpet av sommeren inngått avtale med Proffkjøp AS og Krags AS om salg av Buildit AS. Transaksjonen ble gjennomført 1. august 2019.

Buildit ble etablert av Usbl i 2012 for blant annet å ivareta Usbl’s behov for utvikling av web-baserte vedlikeholdsplaner. Siden etableringen har Buildit utviklet seg til et profesjonelt IT-utviklingsselskap som ivaretar behovet for kalkulasjons- og prosjektplanleggingsverktøy for bygg-, eiendoms- og anleggsbransjen, inkludert boligbyggelag. Det er ikke Usbl’s kjernevirksomhet å utvikle og levere IT-systemer, og det har derfor vært ønskelig å finne nye eiere til Buildit som kan sikre en god utvikling av selskapet fremover.

Fortsetter kundeforholdet

- Usbl er i dag en av Buildit’s største kunder, og vi ønsker å fortsette et langsiktig kunde/leverandørforhold med Buildit. Det var derfor viktig for oss å finne en aktør som vil ivareta både videreutvikling av Buildit, og være med på å dekke Usbl’s behov for vedlikeholdsplanleggingsverktøy i fremtiden, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl.

Med kombinasjonen Proffkjøp, som allerede har mange større og mindre entreprenører på kundelisten, og Krags som består av daglig leder i Buildit, mener vi at vi har funnet en god eierstruktur som vil ivareta våre behov som kunde og sørge for en riktig utvikling av selskapet fremover, sier Bruun.

Dagens strategi videreføres

Proffkjøp er en uavhengig innkjøpspartner for sine medlemsbedrifter, og arbeider aktivt med å fremforhandle gode avtaler med ledende grossister, produsenter og leverandører i landet. Proffkjøp skal også tilby brukervennlige tjenester og løsninger innen prosjektering, innkjøp/kalkulasjon og bygging/drift.

- Proffkjøp og Buildit har over lengre tid sett på muligheten for samarbeid slik at Proffkjøp slipper å utvikle dette selv. Buildit har et glimrende nettbasert system som vi kan bruke nettopp for å nå disse målene raskere, sier Fredrik Hansen, Daglig leder i Proffkjøp. Buildit skal fortsette slik det er i dag. Vi er svært opptatt av at dagens strategi blir videreført, og Proffkjøp sine medlemmer også skal kunne benytte produktene, sier Hansen.

Selskapene får tilsammen et stort nettverk i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Sammen har de lang og bred erfaring fra styring av prosjekt, kalkulasjon/innkjøp samt drift og vedlikehold av eiendom.

- Vi skal fortsette utviklingen av et konkurransedyktig system og gjennom dette utfordre konkurrenter og skape interesse og økt merverdi for våre kunder. Jeg er sikker på at systemet blir styrket i tiden som kommer, avslutter daglig leder i Buildit, Christian Krag.

Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Vi bygger og forvalter boliger, med et særskilt fokus på miljø og bærekraft. Hver dag jobber vi for å gi den beste bolig- og kundeopplevelsen, ved å skape helhetlige bo opplevelser for våre kunder. Usbl har eksistert i over 70 år, og har i dag over 100 000 medlemmer. Vi forvalter 1600 borettslag og sameier, hvor mange av dem er bygget av andre utbyggere. I tillegg til en rekke andre fordeler, har medlemmer i Usbl forkjøpsrett på 90 000 boliger i de mest sentrale områdene i Norge.