Blogginnlegg -

Veidekkes nye årsrapport - enda et løft på nett

I Veidekke bruker vi ganske store ressurser på vår års- og samfunnsrapportering i nettversjoner. Vi ønsker å legge frem en bredere rapportering, men spesielt viktig er det at vi ønsker å tilby verktøy som muliggjør datauthenting og en langt bedre visuell og fortellende fremstilling av vår virksomhet enn hva vi får til i trykkede versjoner.

Hovedmomentene er tilgjengelighet, åpenhet og transparens. Jeg er overbevist om at årsrapportering på nett vil få et enda sterkere fotfeste i årene som kommer, ikke minst fordi børsnoterte selskaper nå står fritt til å gjennomføre en vedtektsendring som åpner for begrenset opptrykking av årsrapporter dersom fullstendige versjoner er tilgjengelige på nett. Slik jeg ser det åpner dette for flere muligheter enn begrensninger, og det er denne veien Veidekke også ønsker å gå.

En av historiene vi forteller i årsrapporten for 2009 er fokuset på våre langsiktige økonomiske mål for våre tre virksomhetsområder, entreprenør-, eiendoms- og industrivirksomheten frem mot 2015 og hvordan vi skal oppnå disse målsettingene. Denne visualiseringen kan du lese mer om på forsiden av årsrapporten gjennom tallene 5, 15 og 6 ½.

Veidekke i korte trekk gir et godt bilde av hva vi har fått til i 2009 og ikke minst hva vi har tenkt å uttrette i 2010.

Et av verktøyene som er verdt å trekke frem er sammenligningsverktøyet. Der vi har plukket ut sentrale nøkkeltall og gir leseren mulighet til å sammenligne året 2009 mot året 2008, eller kvartal mot kvartal.

Inkludert i rapporten finnes også et eget nedlastingssenter. Der finnes alle data i årsrapporten som excel-filer eller som pdf-er.

Samfunnsrapporten

I årets samfunnsrapport har vi denne gangen løftet frem tre områder som gode eksempler på hvordan vi aktivt jobber med temaet samfunnsansvar.

Veidekkes interaktive etikkportal Veidekkehuset gir trening og rettledning for å kunne håndtere etiske dilemmaer.

Et annet område vi har trukket frem er hvordan vi jobber med inkludering av underentreprenører i vårt HMS-arbeid. Vårt fokus er at vi unngår ulykker og nestenulykker på arbeidsplassen, det skal heve kvaliteten på arbeidet med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på prosjektplassene generelt, og det skal gi bedre kommunikasjon og erfaringsutveksling innen dette kompetanseområdet.

Det tredje området er Skole på byggeplass som Veidekke startet sammen med NAV i 1997. I løpet av de tolv årene Veidekke har drevet Skole på byggeplass, er det utdannet over hundre fagarbeidere. Disse har siden startet som lærlinger i ulike bedrifter i bygg- og anleggsbransjen.

Her finner du årsrapporten og samfunnsrapporten for 2009.

Jeg ønsker selvsagt alle mulige tilbakemeldinger både på innhold og utforming.

God lesning!

Emner

  • Anleggsindustri

Kategorier

  • årsrapport
  • samfunnsrapport
  • samfunnsansvar
  • finansiell rapport

Kontakter

Grete Ingeborg Nykkelmo

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Veidekke ASA +47 913 11 000

Helge Dieset

Pressekontakt Kommunikasjonssjef PR, Marketing, Informasjon +47 21 05 77 91

Relatert innhold