Nyhet -

Veidekkes årsrapport for 2009

Årsrapport 2009

I løpet av 2009 beveget økonomien i Skandinavia seg fra finanskrise og stor usikkerhet til lavkonjunktur. Resultatet for 2009 viser imidlertid at Veidekke kom seg relativt trygt gjennom finanskrisen. Konsernets finansielle posisjon er god. Kompetanse og kapasitet er opprettholdt i organisasjonen, boligsalget tok seg opp og ordrereserven viste en positiv utvikling i løpet av året. De kontinuerlige forbedringsprosessene er blitt videreført i hele konsernet.

Les hele årsrapporten for 2009 her (html)

Konsernsjef Terje R. Venold innleder i sin artikkel: Vi stod godt imot den kraftige markedssvekkelsen som fant sted i 2009. Nå bygger vi videre på den entusiasmen, kompetansen og erfaringen som ligger bak resultatene.

Les brevet fra konsernsjefen her: http://www.veidekke.no/rapporter/2009/aarsrapport/aaret_2009/fra_konsernsjefen/

Rapport om samfunnsansvar 2009

Vår bransje utgjør i sum en betydelig miljøpåvirkning. I Veidekke ønsker vi å være en foregangsbedrift for å ta tak i disse utfordringene i årene som kommer, og minke næringens totale påvirkning på miljøet – både i et globalt og et lokalt perspektiv.

Les samfunnsrapport 2009 her (html)

Emner

  • Bygg, eiendom

Kategorier

  • årsrapport
  • veidekke
  • samfunnsrapport
  • samfunnsansvar
  • csr
  • året 2009

Kontakter

Grete Ingeborg Nykkelmo

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Veidekke ASA +47 913 11 000

Helge Dieset

Pressekontakt Kommunikasjonssjef PR, Marketing, Informasjon +47 21 05 77 91

Relatert innhold